Kroppsscanning

Kroppsscanning

Metoderna vi använder för att tillverka ortoser, proteser och andra medicinska hjälpmedel blir snabbt digitaliserade. Genom att individanpassa utifrån patientens behov kan vi påskynda tillfrisknande eller maximera livskvaliteten. I denna digitala process är 3d-scanning avgörande.

3D Scanning a foot

Reinventing and optimizing medical devices

Save time and money
Regardless if you’re working with orthopedics, prosthetics or personalized midsoles, going from a traditional to a digital workflow saves both time and money. It’s also a lot easier to make adjustments.

It all begins with 3D scanning
The flow starts with 3D scanning, where you capture and create a 3D image based on a patient’s body part. With 3D scanners from peel 3D, there are no unnecessary features, just pure and simple high-quality scans without any preparations.  

0,1 mm

Den maximala upplösningen du kan få med peel 3D:s scannrar

500 000

Antal mätningar per sekund scannrarna gör

11

Antal filformat du kan exportera till, inklusive stl och obj

0,500 mm/m

Volymetrisk noggrannhet, baserat på objektets storlek

Why choose 3D Scanning for body parts?

Precision and Accuracy:
3D scanning allows for the capture of precise measurements and detailed 3D models of body parts.
This level of accuracy ensures a perfect fit for orthopedics, prosthetics, and personalized midsoles, leading to improved comfort and performance.

Flexibility and Iteration:
Making adjustments becomes effortless with 3D scanning. The digital model allows for easy modifications and iterations, ensuring the perfect fit and functionality. Whether it’s refining orthopedic devices, optimizing prosthetics, or fine-tuning personalized midsoles, the flexibility of 3D scanning streamlines the design process.

3D Scanning a human part

Customization and personalization are key in healthcare

Every individual is unique, and their body parts deserve tailored solutions.
3D scanning enables the creation of customized and personalized products that cater to the specific needs of each patient.
From orthopedic braces to prosthetic limbs, 3D scanning empowers the production of truly individualized healthcare solutions


3D Scanning a human part

Peel 3D:s lösningar

Peel 3

Ergonomisk 3d-scanner med förenklat handhavande, högre upplösning och bättre färgåtergivning.

3d-scanning för:

Reverse engineering

3d-scanna utgångna eller skadade delar. Bearbeta och 3d-printa reservdelar när du behöver dem.

Kroppsscanning

3d-scanna kroppsdelar för att designa och 3d-printa patientspecifika ortoser, skoinlägg eller proteser.

Konstbevarande

3d-scanna och arkivera ovärderliga föremål. 3d-printa för att skapa autentiska kopior.

Product design

Reverse engineer existing parts, digitalize handmade models, carry out simulations, and more.

Get our free ebook

10 Global trends and their impact – learn what drives the 3D revolution

Stay updated on the most crucial trends in 3D printing – read this report to learn the most important developments that drive innovation and growth in the additive manufacturing world.

PLM Group's 3D printing team in 2022.

Möt teamet

Vårt team består av passionerade, nyfikna och kunniga personer som drivs av att hitta rätt lösning för dig.

Kontakta oss!

Att investera i framtiden kan vara ett stort beslut. Vi har full förståelse för det och är mer än redo att hjälpa dig när du känner dig redo. Välkommen att kontakta oss idag så visar vi dig vägen.