3DEXPERIENCE: Hur man kontrollerar filers mognad

Du har en storslagen idé – vi har verktygen för att väcka den till liv.

Vi har tidigare sett hur det är möjligt att ändra mognaden för en fil i SOLIDWORKS med hjälp av tillägget 3DEXPERIENCE. Detta kan också göras direkt på 3DEXPERIENCE-plattformen utan att använda SOLIDWORKS. Precis som du kan ändra versionen genom att använda ett antal olika appar är det också möjligt att ändra mognaden med hjälp av olika appar och i det här blogginlägget använder jag Collaborative Lifecycle-applikationen.

Klicka i samarbetsrummet på den nedåtpekande pilen i det nedre högra hörnet för den fil som du vill ändra mognad för och välj ”Open with” (Öppna med) och sedan, om inte ”Collaborative Lifecycle” syns i listan över appar, välj ”More Apps” (Fler appar).

Applikationsfönstret visas på vänster sida av skärmen och du kan antingen bläddra igenom de olika apparna tills du hittar den du vill ha eller så kan du söka efter den med hjälp av sökfältet högst upp. När du hittar Collaborative Lifecycle-applikationen dubbelklickar du för att starta den.

I Collaborative Lifecycle-applikationen får du en översikt över de olika versionerna av filen du valt, och deras mognader, innan du startade Collaborative Lifecycle och deras respektive mognad. Du kan också se vad för mognadsstatus din fil har och hur den kan skickas från en status till en annan, till exempel från ”In Work” (Under arbete) till ”Frozen”, genom att klicka på övergången. Genom att klicka på ”Frozen”-övergången, flyttas filen över till det tillståndet och kommer får statusen ”Frozen”.

 

Jimmy Johansson

Applikationsingenjör