3D-skrivare

3D-skrivare

Mark Two 3D-skrivare ger kortare ledtider och betydligt lägre kostnader Tack vare investeringen i en 3D-skrivare från Markforged har Albin Components minskat ledtiden för utveckling och tillverkning av mätfixturer mer än tjugofaldigt. Företaget har också avsevärt kunnat minska den månatliga arbetstiden för verktygstillverkning och därmed gjort stora kostnadsbesparingar. Albin Components AB i Kristinehamn har skaffat

Läs mer

Smart PLM låter dig till fullo uppleva 3D På PLM Group lever och andas vi 3D. Våra duktiga medarbetare levererar lösningar som gör att våra kunder kan utnyttja 3D modeller i hela företaget. Låt oss titta på hur ett helt 3D baserat arbetsflöde kan hjälpa er att producera bättre produkter snabbare.   När det inte

Läs mer

  På PLM Group har vi alltid strävat mot att göra våra kunder mer framgångsrika genom att erbjuda dem verktyg för att bli mer effektiva. Ända sedan 90-talet har vi gjort våra fler än 5000 kunder mer framgångsrika genom SOLIDWORKS med tillhörande produkter.   Nästa naturliga steg för oss är att erbjuda 3D-skrivare för att

Läs mer

PLM Group blir återförsäljare i Norden och Baltikum för det snabbt växande amerikanska 3D-skrivarföretaget Markforged. I och med detta stärker Nordens största SOLIDWORKS-återförsäljare sin position som leverantör av den mest avancerade 3D-skrivar tekniken som finns på marknaden. Markforged är den senaste tiden största framgångssaga vad gäller desktop 3D-skrivare. Företaget har sålt sin Mark Two till

Läs mer

3D MetPrint AB är det första Nordiska företaget att investera i en 3D-metallskrivare från PLM Group och 3D Systems. Den nyetablerade konsultbyrån för Additiv Tillverkning i metall kommer göra denna teknologi mycket mer tillgänglig på den nordiska marknaden. Det nystartade Älmhultsföretaget 3D MetPrint AB, har investerat i en avancerad 3D Systems ProX 300 3D-metallskrivare från

Läs mer

Genom att använda 3D-skrivare vid framtagning av gjutformar för formsprutning av plastdetaljer uppnås stora ekonomiska och tidsmässiga vinster, jämfört med att använda traditionella stål- eller aluminiumformar. Kostnaderna för framtagning av verktyg för formsprutning kan genom användning av 3D-skrivare reduceras med en faktor 20 från, i vanliga fall, en kostnad på ca. 100.000 kronor till omkring

Läs mer

  Snabbare tid-till-marknad och lägre utvecklings- och produktionskostnader är bara några av de stora fördelar företag kan uppnå genom 3D-utskrifter av delar och produkter i metall. Med 3D-utskrifter i metall, även känt som Metal Additive Manufacturing (AM), har det blivit möjligt för företag att få nya och innovativa produkter till marknaden snabbare och billigare än

Läs mer

Den svenska designprofessorn Olaf Diegel, född i Nya Zeeland, har skapat en ovanlig förbindelse mellan rockgitarrer och 3D-utskrift. Det är numera möjligt för både professionella musiker och uppåtsträvande rockgitarrister att skaffa en helt unik 3D-utskriven elektrisk gitarr. Utseendet för dessa gitarrer har så här långt inte ens kunnat föreställas och de kunde inte ha producerats

Läs mer

Nu i december öppnade PLM Group sitt Nordiska 3D Print showroom. I vårt showroom visar vi 3D skrivare i de olika segmenten: personlig, professionell och produktionsskrivare. Vi kommer förutom en mängd olika 3D skrivare, även visa exempel på delar som skrivits ut, samt inhysa utbildningslokaler.  Med vår fulla uppsättning 3D skrivare för olika behov kan

Läs mer