MBD

MBD

Smart PLM låter dig till fullo uppleva 3D På PLM Group lever och andas vi 3D. Våra duktiga medarbetare levererar lösningar som gör att våra kunder kan utnyttja 3D modeller i hela företaget. Låt oss titta på hur ett helt 3D baserat arbetsflöde kan hjälpa er att producera bättre produkter snabbare.   När det inte

Läs mer

Är det möjligt att lämna traditionella 2D-ritningar till förmån för toleransmåttsatta 3D modeller (MBD)? Absolut! Låt mig berätta varför det är en god idé att börja arbeta i riktning mot det modellbaserade företaget (MBE ). Produktinformation ofta spridd över flera system (PDM, PLM, ERP, MES …) inom ett företag och det är svårt för dem

Läs mer

Av Charles Nilsson, Produktmarknadschef  Det har länge diskuterats om att överge 2D-ritningarna för att uteslutande kommunicera med 3D-data och tillhörande konstruktionsdata. Fördelarna kan tydligt ses där 3D-modellen är dominerande med all nödvändig information genom hela utvecklingsprocessen där mottagare nedströms i organisationen får all nödvändig information.  Med 3D underlag råder det ingen förvirring om tillverkningen är

Läs mer