sammanställningar

sammanställningar

I SolidWorks 2014 har det tillkommit två nyheter i Section View kommandot – Graphics-Only Section View och Selected Components.Graphics-Only Section ViewSnittvyer kan vara ett kraftfullt verktyg tex när man ska presentera och beskriva något i en sammanställning, men eftersom storleken och komplexiteten i sammanställningarna ökar så ökar svårigheten/tidsåtgången för att skapa dem. Till och med

Läs mer