Simulation

Göra hållfasthets- och strukturberäkninngar i SOLIDWORKS Simulation Med Solidworks Simulation tillgängligt har man möjligheter att använda de helintegrerade verktyg som finns för att göra hållfasthets- och strukturberäkningar på sin konstruktion. Man kan ta fram säkerhetsfaktorer vid en given belastning, och se vilka områden som behöver förstärkning eller där material inte behövs. För att snabbare och

Läs mer

Att simulera tidigt i utvecklingsprocessen gör det möjligt att tidigt hitta problem med sin konstruktion och ger såklart även möjlighet att åtgärda dessa innan tidskrävande och dyra prototyper tas fram. Att simulera virtuellt ger även i många fall en tydligare bild av resultatet och en fördjupad kunskap om produkten än vad fysiska prototyper kan ge. En snittplott

Läs mer

Att kunna visa och presentera sina beräkningsresultat är viktigt men det är inte alla som känner till hur detta kan göras mer effektfullt. Här kommer några av de vanligaste frågorna angående att visa resultat i SolidWorks Simulation.Q: Kan man visa mesh och resultat samtidigt?A: Ja, det är möjligt och i många fall ett bra sätt

Läs mer