Simulation

Simulation

När man använder SOLIDWORKS Simulation är meshens kvalité avgörande för hur pålitliga resultat man får ut från sin körning. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom två enkla verktyg och tumregler för att kontrollera meshen och se om den behöver meshas om och förfinas. Meshen måste motsvara CAD-modellen och den verkliga produkten i allt väsentligt.

Läs mer

Göra hållfasthets- och strukturberäkninngar i SOLIDWORKS Simulation Med Solidworks Simulation tillgängligt har man möjligheter att använda de helintegrerade verktyg som finns för att göra hållfasthets- och strukturberäkningar på sin konstruktion. Man kan ta fram säkerhetsfaktorer vid en given belastning, och se vilka områden som behöver förstärkning eller där material inte behövs. För att snabbare och

Läs mer

Har ni problem med långa meshtider av komplicerade skalmodeller i Simulation? Att välja att mesha tunna komponenter, till exempel plåt, med skal-element är oftast rekommenderat då det kan förkorta lösningstiden avsevärt. Genom att låta lösaren hantera tjockleken på den tunna komponten som en intern parameter snarare än som ett mått i geometrin sparar man datorkraft.

Läs mer

Ibland är det svårt att få en uppfattning av exakt vilka krafter som konstruktionen utsätts för. Om man gör jämförande tester, så kan man såklart höfta till med en godtycklig  last, men när man ska dimensionera konstruktionen så behöver man ha bättre koll på lasten för att få bra resultat. Med SOLDWORKS Motion kan man

Läs mer

Att simulera tidigt i utvecklingsprocessen gör det möjligt att tidigt hitta problem med sin konstruktion och ger såklart även möjlighet att åtgärda dessa innan tidskrävande och dyra prototyper tas fram. Att simulera virtuellt ger även i många fall en tydligare bild av resultatet och en fördjupad kunskap om produkten än vad fysiska prototyper kan ge. En snittplott

Läs mer

Här kommer några godbitar från nyheterna i SolidWorks Simulation 2014.Visa symmetriska resultatTidigare när man använde symmetriska randvillkor kunde man bara se resultat på den geometri som fanns synlig efter det att modellen gjorts symmetrisk.För att göra resultaten ännu tydligare kan man nu spegla resultatet för att få en bättre helhetsbild. Contact Visualization PlotHar du någonsin

Läs mer