solidworks 2015

solidworks 2015

Varje höst kommer SOLIDWORKS med en ny version av den populäraste mjukvaran på marknaden inkluderat hundratals förbättringar och nya möjligheter för användarna. Några nyheter är ganska små förändringar som gör arbetsprocessen enklare och snabbare. Andra är helt nya tillägg och mjukvarulösningar som görs tillgängliga. Men vilka förbättringar har faktiskt kommit från år till år? Och vilka nyheter

Läs mer

Nu är Solidworks 2015 och därmed 23:e versionen av programmet släppt! I vanlig ordning är det åtskilliga nyheter och som vanligt är flertalet av dessa ett resultat av önskemål från användarna. Jag tänkte här visa en av nyheterna, som jag själv saknat vid flera tillfällen!Nämligen: Radiell sprängning i Exploded view! Tidigare så kunde man endast

Läs mer

Av Charles Nilsson, Produktmarknadschef  Det har länge diskuterats om att överge 2D-ritningarna för att uteslutande kommunicera med 3D-data och tillhörande konstruktionsdata. Fördelarna kan tydligt ses där 3D-modellen är dominerande med all nödvändig information genom hela utvecklingsprocessen där mottagare nedströms i organisationen får all nödvändig information.  Med 3D underlag råder det ingen förvirring om tillverkningen är

Läs mer

Exalead OnePart spar värdefull tid i utvecklingsprocessen genom att göra det möjligt att använda befintliga delar på ett kreativt sätt. Detta kortar tiden till marknad och ökar kvaliteten för nya produkter.  Varför ägna dyrbar tid åt att uppfinna hjulet på nytt? Genom att använda Exalead OnePart från Dassault Systemes SolidWorks för att finna och återanvända

Läs mer

98 procent av alla företag samarbetar med externa partners inom konceptuell design, men detta är tidskrävande. SolidWorks Mechanical Conceptual binder parterna nära tillsammans vilket minskar tidsåtgång och kostnader.  Utveckling av koncept är var SolidWorks Mechanical Conceptual verkligen börjar påskynda designprocessen. Du kan enkelt greppa idéer och designiterationer med en fantastisk flexibilitet direkt i en digital

Läs mer

PLM Group har slutit ett återsäljaravtal med den världsledande leverantören av lösningar för 3D-utskrifter, 3D Systems. PLM Groups dotterbolag, 3D Printing, kommer att sälja dessa skrivare i Norden.  I början av 2015 introducerar PLM Group hela portfolion med lösningar för 3D-utskrifter från den världsledande leverantören av lösningar för 3D-utskrifter, 3D Systems. PLM Group har bildat

Läs mer

SolidWorks® Electrical förenklar konstruktionen av elsystem med intelligenta verktyg, omfattande komponentbibliotek samt realtidsintegration mellan 2D scheman och 3D modeller. Genom att använda SolidWorks Electrical kan design och dokumentation av dina elektriska kopplingsscheman utökas med SolidWorks Electrical 3D för att leverera mycket flexibla och användarvänliga programvaruverktyg som avsevärt minskar tidsåtgången för att utveckla både maskiner och

Läs mer

Vi förstår. Du är ganska nöjd med dina 2D designverktyg. Med åren har du blivit mycket kunnig med dessa verktyg så varför gå över till 3D CAD och ta itu med en potentiellt lång inlärningskurva med den avbrottstid det innebär för att bli så produktiv som möjligt. För det är väl så, ”om det inte

Läs mer

Att övergå från 2D-konstruktion till 3D CAD kan verka vara ett stort åtagande, i synnerhet för små och medelstora företag med begränsade IT-resurser, snäva budgetar och små designteam. Det kan vara lika svårt för mindre organisationer att hantera produktionsstillestånd med ett mindre antal konstruktörer under kritiska designprojekt som att rättfärdigautgifter för användning av 3D. Dock,

Läs mer