SOLIDWORKS 2018

SOLIDWORKS 2018

Varje höst kommer SOLIDWORKS med en ny version av den populäraste mjukvaran på marknaden inkluderat hundratals förbättringar och nya möjligheter för användarna. Några nyheter är ganska små förändringar som gör arbetsprocessen enklare och snabbare. Andra är helt nya tillägg och mjukvarulösningar som görs tillgängliga. Men vilka förbättringar har faktiskt kommit från år till år? Och vilka nyheter

Läs mer

Spara tid med Dispatch i SOLIDWORKS PDM Nedan kommer jag använda ett SOLIDWORKS PDM Professional add-in som heter Dispatch, vilket kommer med installationen av SOLIDWORKS PDM Professional (ej PDM Standard). Dispatchen utnyttjar API-funktionaliteten i SOLIDWORKS PDM Professional och är ett kraftfullt add-in för att hantera automatisering av tidsödande uppgifter och processer. Nedan har jag gjort

Läs mer

Musgestfunktionaliteten utökas i SolidWorks 2018   Med SolidWorks 2018 kan ni numera ställa in 2, 3, 4, 8 eller 12 musgester för att aktivera verktyg, ”Command”. Har ni valt 2 gester kan dessa ställas in som horisontal eller vertikal rörelse. För att ställa in önskat musgestbeteende välj Tools > Customize > Mouse Gestures. Välj från

Läs mer

Göra hållfasthets- och strukturberäkninngar i SOLIDWORKS Simulation Med Solidworks Simulation tillgängligt har man möjligheter att använda de helintegrerade verktyg som finns för att göra hållfasthets- och strukturberäkningar på sin konstruktion. Man kan ta fram säkerhetsfaktorer vid en given belastning, och se vilka områden som behöver förstärkning eller där material inte behövs. För att snabbare och

Läs mer

NYHETER I SOLIDWORKS PDM 2018 – 5 utvalda delar. Utökad förklaring av villkor UNDO kommando i korteditorn Revision Table integration Copy Tree förbättringar Branching and Merging   Utökad förklaring av villkor i arbetsflöden eller i andra ställen där villkor används   Anta att jag vill kontrollera att (som i bild nedan) Description och Material är ifyllda

Läs mer

Nu kommer julen snart, och familjen kommer att ta det årliga julbadet. Med en fru, 2 barn och en katt är det något som måste planeras noggrant för att det ska fungera så lugnt som möjligt mellan alla andra julhändelser. Frågan blir då hur lång tid det tar att tömma badet innan det kan fyllas med

Läs mer

SOLIDWORKS Treehouse 2018 är fortfarande ett kraftfullt program för att skapa nya och upprätthålla befintliga sammanställnings-strukturer. Årets utgåva har fler nyheter, vilket gör användningen enklare. Låt oss ta en titt på vad som är nytt i årets upplaga. Som du kanske vet kommer den fjärde upplagan av SOLIDWORKS Treehouse nu med 2018-utgåvan. Konceptet härstammar från

Läs mer

Skisser är de grundläggande byggstenarna i Solidworks och är ett verktyg som används dagligen, därför behöver detta verktyg vara så intuitivt och produktiv som möjligt. Vi kommer att titta på de viktigaste nyheterna för  SOLIDWORKS Sketch 2018.   Vi börjar med att titta på ett nytt val att ändra riktning av bågar och splines direkt från högerklick-menyn. Det

Läs mer