support

support

För att SolidWorks ska fungera optimalt behöver man bland annat se till att SolidWorks använder rätt grafikprocessor för att generera grafiken vilket annars kan ge negativa konsekvenser för bl.a. prestandan. Till att börja med kan det vara bra att dubbelkolla huruvida man har fler än en grafikprocessor. Exempelvis har en del bärbara datorer två grafikprocessorer varav

Läs mer

PLM Groups välkända tekniska support har omorganiserats för att bli ännu bättre. Vi har lagt till tjänster för att kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt. Utöver vår lokala support, som vi kallar frontline, har vi nu också en nordisk backlinesupport.  Den nya nordiska backlinesupporten är ett sätt för oss att säkerställa att vi

Läs mer

Först vill jag bara börja med att poängtera att det går fortfarande lika bra att ringa vår support direkt. Den nya on-line supporten ersätter inte den vanliga telefon-supporten på något sätt, det skall ses som ett komplement och inget annat. Men hur ofta har du inte ringt supporten och frågat ”jag fick hjälp med …????….

Läs mer