surface modeling

surface modeling

I och med SOLIDWORKS 2017 är det möjligt att vid ”vanlig” extrudering, skärning och yt-extrudering genomföra sin feature mot en plan yta, helt oberoende av denna ytas storlek. I tidigare versioner var som bekant den skiss som låg till grund för vald feature tvungen att helt innefattas av vald yta. Så är alltså inte längre

Läs mer

IntegrityWare har nu släppt sin efterlängtade uppdatering av Power Surfacing som är plugin till SolidWorks. Power Surfacing 2.0 innehåller en mängd nya funktioner som gör det ännu enklare med friformsmodellering i SolidWorks. IntegrityWare har lyssnat på kundernas önskemål och lagt till de verktyg ni tyckt varit viktigast som t.ex. koppling av Power Surfacing objekt till

Läs mer