TactonWorks

TactonWorks

Under fjärde kvartalet i år kommer Tacton att släppa nästa version av TactonWorks, version 4.4.3. Fokus för denna release har varit att förbättra produkterna TactonWorks Batch och TactonWorks Server. Båda produkterna har byggts om baserat på samma plattform som TactonWorks Engineer. Detta har möjliggjort mycket ny och länge efterfrågad funktionalitet. Några höjdpunkter i version 4.4.3

Läs mer