tips

tips

  Har du någonsin behövt flytta din fristående SOLIDWORKS-licens mellan två datorer? SOLIDWORKS erbjuder en metod för att aktivera fristående licenser, vilken kan vara lite enklare att använda för t.ex. dem som regelbundet behöver få tillgång till en fristående licens både hemifrån och på jobbet. Dina fristående SOLIDWORKS-licenser kan växlas mellan datorer. Den traditionella aktiveringsmetoden,

Läs mer

Spara tid med Dispatch i SOLIDWORKS PDM Nedan kommer jag använda ett SOLIDWORKS PDM Professional add-in som heter Dispatch, vilket kommer med installationen av SOLIDWORKS PDM Professional (ej PDM Standard). Dispatchen utnyttjar API-funktionaliteten i SOLIDWORKS PDM Professional och är ett kraftfullt add-in för att hantera automatisering av tidsödande uppgifter och processer. Nedan har jag gjort

Läs mer

Så här inaktiverar du auto-popup rutor för PDM login i Windows 10.   Windows 10   Välj Start  och sedan Inställningar .   Välj Anpassning .   Tryck Start  och sätt ”Visa nyligen använda objekt i snabblistor på Start eller i Aktivitetsfältet” till ”Av”. Ovan tips är en av många supportfrågor som kommer in till

Läs mer

Nu kommer julen snart, och familjen kommer att ta det årliga julbadet. Med en fru, 2 barn och en katt är det något som måste planeras noggrant för att det ska fungera så lugnt som möjligt mellan alla andra julhändelser. Frågan blir då hur lång tid det tar att tömma badet innan det kan fyllas med

Läs mer

SOLIDWORKS Treehouse 2018 är fortfarande ett kraftfullt program för att skapa nya och upprätthålla befintliga sammanställnings-strukturer. Årets utgåva har fler nyheter, vilket gör användningen enklare. Låt oss ta en titt på vad som är nytt i årets upplaga. Som du kanske vet kommer den fjärde upplagan av SOLIDWORKS Treehouse nu med 2018-utgåvan. Konceptet härstammar från

Läs mer

Har ni problem med långa meshtider av komplicerade skalmodeller i Simulation? Att välja att mesha tunna komponenter, till exempel plåt, med skal-element är oftast rekommenderat då det kan förkorta lösningstiden avsevärt. Genom att låta lösaren hantera tjockleken på den tunna komponten som en intern parameter snarare än som ett mått i geometrin sparar man datorkraft.

Läs mer

Så här anpassar du  användargränssnittet i SOLIDWORKS PDM Ett ganska typiskt utseende för användargränsnittet i Windows Explorer för DPM klient är enligt följande bild.   Det finns en hel man kan justera själv som användare för att få visningen som man själv vill. Gå via Display-menyn. Först några grundläggande inställningar.   Stänger man av båda

Läs mer