Använd SOLIDWORKS för att skapa julgodiset

Vet du vad en polkagrisstång är?
Randig, röd godisstång för att hänga i julgranen. Som så många andra saker kan du rita godisstänger med SOLIDWORKS.

Vi använder Sweep för att rita en godisstång för att skapa en godisform. Dessutom drar vi nytta av Dome-funktionen, som ger extra krökning på stavändarna. Split line används för att dela upp ytan och få en randig färg.

 

 • Skapa en skiss på Front Plane. Skissa en vertikal linje följt av en båge. Eftersom modellen är ganska enkel och kan skapas med endast ett fåtal features är måtten ganska godtyckliga – men en bra ratio är att radien på bågen är ungefär en fjärdedel av längden på den vertikala linjen.

 

 • Använd featuren Sweep för att skapa en solid kropp. Välj metoden ”Circular Profile” med en lämplig diameter.

 

 • Använd featuren Dome för att skapa avrundade ändar. Välj de plana ytorna i slutet på båda ändarna enligt bilden. Två separata Dome features behövs för detta – en per yta.
  Sätt värdet på distance till 0 för att skapa en tangent övergång mellan sweep-ytan och den rundade änden.

 

Nu är den övergripliga formen färdig och endast det randiga mönstret saknas.

 

 • Skapa en ny skiss på Front Plane.
  Börja med att skissa två konstruktionslinjer som är vinkelräta mot varandra. Skapa därefter en diagonal linje som börjar i punkten där de två konstruktionslinjerna möts – och avsluta linjen på andra sidan modellen.Måttsätt denna linje till 45 grader. Godkänn inte skissen ännu.

 

 • Gör sedan ett linjärt skissmönster och välj den diagonala linjen som ”Entities to Pattern”.
  Avståndet i mönstret kommer att avgöra hur tätt de röda och vita ränderna hamnar. Öka antalet instanser i både X- och Y-riktning så att hela modellen täcks.

 

 • Använd featuren Split Line och välj ”Projection” som ”type of split.
  Välj in skissen som skapades i föregåede steg, och för ”faces to split” väljer markerar du alla ytor på modellen (totalt 4 ytor).

 

 • Dags att färglägga!
  Välj vit färg som modellens Part-level appearance. Välj därefter röd som face-level appearance på de olika ytorna så att modellen får ett randigt mönster.