Blogg

Så här inaktiverar du auto-popup rutor för PDM login i Windows 10.   Windows 10   Välj Start  och sedan Inställningar .   Välj Anpassning .   Tryck Start  och sätt ”Visa nyligen använda objekt i snabblistor på Start eller i Aktivitetsfältet” till ”Av”. Ovan tips är en av många supportfrågor som kommer in till

Read More

Musgestfunktionaliteten utökas i SolidWorks 2018   Med SolidWorks 2018 kan ni numera ställa in 2, 3, 4, 8 eller 12 musgester för att aktivera verktyg, ”Command”. Har ni valt 2 gester kan dessa ställas in som horisontal eller vertikal rörelse. För att ställa in önskat musgestbeteende välj Tools > Customize > Mouse Gestures. Välj från

Read More

Så här skapar du kolumnset och kopplar dokument i SOLIDWORKS PDM Skapa kolumnset i explorervyn Ibland kan det vara lämpligt att skapa specifika vyer där olika uppsättningar av kolumner med data visas, beroende på vem som ska titta på informationen. I PDM kan man styra detta med rättigheter på grupp – eller individnivå. Ett exempel

Read More

Göra hållfasthets- och strukturberäkninngar i SOLIDWORKS Simulation Med Solidworks Simulation tillgängligt har man möjligheter att använda de helintegrerade verktyg som finns för att göra hållfasthets- och strukturberäkningar på sin konstruktion. Man kan ta fram säkerhetsfaktorer vid en given belastning, och se vilka områden som behöver förstärkning eller där material inte behövs. För att snabbare och

Read More

NYHETER I SOLIDWORKS PDM 2018 – 5 utvalda delar. Utökad förklaring av villkor UNDO kommando i korteditorn Revision Table integration Copy Tree förbättringar Branching and Merging   Utökad förklaring av villkor i arbetsflöden eller i andra ställen där villkor används   Anta att jag vill kontrollera att (som i bild nedan) Description och Material är ifyllda

Read More

Det lackar mot jul Nu kommer det en lugn period när vi alla har vårt största fokus i hemmet. Tomten är den som får jobba under helgen men även hans verkstad har tagit till sig av den nya tekniken och han har upptäckt att julen inte behöver vara stressig. Vi vill sända en önskan om julefrid

Read More

Du missar väl inte möjligheten att påverka framtiden i SolidWorks? ”SolidWorks Top Ten List” ger användare möjliget att föreslå förbättringar av allt från befintlig funktionalitet till helt nya funktioner som man tycker skulle förbättrat SolidWorks. Lämna in tom 5/1 2018 Just nu är vi inne i ”submition” delen, där man kan delge sina egna ideer.

Read More

Nu kommer julen snart, och familjen kommer att ta det årliga julbadet. Med en fru, 2 barn och en katt är det något som måste planeras noggrant för att det ska fungera så lugnt som möjligt mellan alla andra julhändelser. Frågan blir då hur lång tid det tar att tömma badet innan det kan fyllas med

Read More