3DEXPERIENCE: Hur man ansluter 3DEXPERIENCE till SOLIDWORKS

Du behöver samarbeta med CAD-data – vi har verktyg för att ansluta SOLIDWORKS till molnet.

En viktig sak när det gäller 3DEXPERIENCE är förstås möjligheten att ansluta den till SOLIDWORKS. För att göra det måste du installera ett tillägg (vilket du gör via 3DEXPERIENCE-plattformen). Tillägget dyker sen upp som en flik i uppgiftsfönstret i SOLIDWORKS och om du klickar på knappen ”Connect” (Anslut) kommer den pågående SOLIDWORKS-sessionen att anslutas till 3DEXPERIENCE.

Du uppmanas sedan att logga in med hjälp av dina autentiseringsuppgifter för 3DEXPERIENCE. Därefter måste du välja till vilket samarbetsrum (valv) du vill ansluta. Som du kan läsa i det här blogginlägget, är det möjligt att etablera flera samarbetsrum, så du måste därför välja vilket du vill ansluta till.

När du är ansluten kan du öppna de SOLIDWORKS-filer du vill lägga till i valvet. Det är en process i två steg att lägga till filer: först måste filerna kopieras till den lokala cachen, sedan kan de sparas till valvet i molnet. Om en fil inte finns i den lokala cachen får du en röd varning i statuskolumnen.

För att lägga till filerna i den lokala cachen, högerklicka bara på toppen i trädet och välj ”Save” (Spara). Detta startar en dialogruta där filerna kopieras till den lokala cachen och därefter sparas i molnet.

När filerna har kopierats till den lokala cachen ersätts varningen i statuskolumnen med en orange diskett som anger att filerna ännu inte sparas till valvet i molnet.

I det här skedet skall en ny dialogruta dyka upp (om den inte gör det, högerklicka på toppen av trädet igen och välj ”Save”) där du kan klicka på ”Save” för att spara de markerade filerna till valvet i molnet.

Det kan vara bra idé att lägga till ett bokmärke till filerna när man sparar dem så att det blir lättare att hitta dem sen igen. Bokmärken är i grunden etiketter, eller taggar, som man kan organisera. Du kan läsa mer om dem i det här blogginlägget.

För att lägga till ett bokmärke till en eller fler filer, högerklicka på toppen i trädet och välj ”Save”. I det övre högra hörnet på dialogfönstret som dyker upp finns en ikon som liknar ett bokmärke. När du klickar på den visas ännu en dialogruta. Där kan du välja vilket bokmärke du vill lägga till, antingen till alla filer eller till de filer du tidigare valt i spara-dialogen.

Om du har skapat underkategorier av bokmärkena kan du dubbelklicka på huvudkategorin för att få tillgång till underkategorierna.

När du har hittat det bokmärke du vill lägga till filerna, väljer du det genom att klicka på det en gång och sedan välja ”Apply to Selected” (Använd för de markerade) om du i föregående spara-dialog valt en eller flera filer. Eller så klickar du på ֲ”Apply to All” (Använd för alla) om du vill att alla filer ska ha samma bokmärke.

Bokmärkesdialogen stängs sedan och du är tillbaka i spara-dialogen där du kan se vilket bokmärke varje fil kommer att få när du klickar på ”Save”.

Du kan enkelt hitta de filer du letar efter, både i 3DEXPERIENCE och från SOLIDWORKS, när du har lagt till bokmärken till dem.

Genom att öppna bokmärkesredigeraren i SOLIDWORKS (klicka på den nedåtpekande pilen i det blå menybandet högst upp och välj ”More Apps and Roles”) kan du bläddra till bokmärket som är kopplat till filerna och helt enkelt dra och släppa dem i SOLIDWORKS för att öppna filerna.

Du har förmodligen märkt när du har högerklickat på någon av filerna i uppgiftsfönstret att du har ett antal olika alternativ förutom ”Spara”. Några du borde känna till är ”Reserve”/”Unreserve” (Reservera/Avreservera), ”Maturity” (Mognad) och ”Revision” (Version).

Reserve / Unreserve

Filer du öppnar från valvet öppnas som standard skrivskyddade, det vill säga. du kan inte göra några ändringar i dem. Om du vill göra ändringar måste du reservera filen. En fil som är reserverad kan inte ändras av någon annan förrän personen som har reserverat den har släppt den igen (”avreserverat”). Du kan se att en fil är reserverad genom att den har en grön nyckel bredvid sig.

Revision

När du har ändrat i en fil är det förstås lämpligt att du också höjer versionen för filen så att man kan hålla reda på ändringarna. Detta säkerställer även att alla andra konstruktioner som innehåller filen blir uppdaterade med den nya filen så att alla modeller är uppdaterade. För att höja versionen kan du antingen högerklicka och välja ”New Revision” (Ny version) eller kryssa ”New Revision” direkt i spara-dialogen.

Maturity

Maturity eller Mognad används för att kontrollera om det fortfarande arbetas med en fil eller om arbetet är klart med den. När du lägger till en ny fil i valvet, är dess mognad som standard inställt på ”In Work” (Under arbete). För att ändra detta kan du högerklicka på filen/filerna du vill ändra mognaden för och antingen välja ”Freeze” (Frys) för att ställa in den på ett tillstånd där den ansvarige måste godkänna filen eller skicka den direkt som ”Released” (Publicerad). Observera att dessa övergångar i viss mån kan modifieras.

Jimmy Johansson

Applikationsingenjör

Kontakta oss för mer info