3DEXPERIENCE: Hur man märker filer

Du vill markera i produkter och dela information – vi har verktygen för att hjälpa dig.

Hur många gånger har du inte behövt kommunicera något om din SOLIDWORKS-design till en kollega bara för att trycka på ”Print Screen”-tangenten på tangentbordet, öppna MS Paint, klistra in skärmdumpen, rita något som ska likna en anteckning eller markering, spara bilden och slutligen skicka den i ett e-postmeddelande till kollegan.

En ganska smärtsam process, eller hur? Du måste inte bara hoppa mellan tre olika applikationer (SOLIDWORKS, MS Paint och ditt e-postprogram), troligtvis är ditt e-postmeddelande bara ett av många i din kollegas inkorg, så det finns en stor risk att det missas. När du till sist ringer kollegan för att fråga om det kan det mycket väl krävas flera sökningar och massor av letande för att hitta det specifika meddelandet, om ni nu alls lyckas hitta det.

Men det finns tack och lov mycket smidigare sätt att göra det här på. På 3DEXPERIENCE-plattformen kan du markera i dina modeller direkt i SOLIDWORKS med hjälp av tillägget för 3DEXPERIENCE, så som jag visar i det här blogginlägget.

Du kan också märka dina CAD-data direkt på 3DEXPERIENCE-plattformen – utan att använda SOLIDWORKS. Det innebär att du inte behöver SOLIDWORKS varenda gång du ska granska CAD-data eller göra märkningar.

Applikationen för detta kallas 3DPlay. Med den kan du visa CAD-data (och andra typer av dokument, till exempel Composer-projekt *.smg, PDF-filer, *.dwg-filer och bilder som .jpg eller .tiff). För att visa CAD-filer i 3DPlay, bara dra och släpp filerna till applikationen.

Längst ned i applikationen får du tillgång till olika verktyg genom att klicka på den lilla pilen för att visa paletten.

Det finns två olika typer av verktyg uppdelade på två flikar i paletten: en uppsättning verktyg för att visa modellen genom att rotera, panorera, zooma och välja visningsstil (skuggad med kanter, dolda linjer synliga etc.) och en för mäta, spränga (som för sprängskisser), avdela och märka i modellen. Observera att sprängfunktionen inte behöver ha en förtillverkad sprängskiss.

Om du vill göra märkningar i modellen, välj pennan i fliken ”Tools” på paletten. Med pennan går det att rita cirklar och ellipser, applikationen jämnar ut dem automatiskt.

Men var uppmärksam på att om cirkeln eller ellipsen är alltför grovhuggen runt kanterna känner programvaran inte igen formen och kan inte jämna ut den, så det kan kräva lite övning. Det är också möjligt att lägga till text som hjälper till att förklara märkningarna.

När märkningen har skapats kan den delas i en gemenskap utan att den behöver sparas som en bild – det kan göras direkt genom 3DPlay-appen. Du behöver med andra ord inte växla mellan olika appar för att skapa och dela märkningarna! Om du vill dela märkningen, klicka på 3DSwym-ikonen näst längst till vänster i verktygsfältet och välj alternativet ”Share to 3DSwym” (Dela till 3DSwym).

Det är då möjligt att välja i vilken gemenskap (vilket forum) du vill publicera märkningen, ge posten en titel och eventuellt en beskrivning. När du är klar, klicka på ”Publish” (Publicera) för att skicka posten.

När posten publicerats kan dina kollegor se det direkt i gemenskapen och behöver inte söka i sin inkorg efter bilden.

 

Jimmy Johansson

Application Engineer

Kontakta oss för mer info