3DEXPERIENCE: Hur man skapar en kontrollpanel

Du har massor av data –  vi har verktygen för att organisera dem.

En av de stora fördelarna med att använda 3DEXPERIENCE-plattformen är att det är möjligt att samla in mycket av informationen om t ex ett projekt på en enda plats. På grund av detta är det också möjligt för varje användare att skräddarsy hur innehållet tas emot och det är där kontrollpaneler kommer in i bilden.

I enkla ordalag är kontrollpanelen layouten på webbsidan. Det är en helt konfigurerbar online-vy för något ämne eller någon aktivitet som är en del av ditt designprojekt. Du kan tänka på det som en layout eller presentationstavla på vilken du kan nåla upp innehåll från olika källor.

Detta blir särskilt praktiskt när man till exempel behöver komma åt och visa information som är unik för just det projektet man arbetar med för tillfället. Man vill inte tvingas att hoppa omkring mellan olika appar och mappar för att hämta informationen man behöver, den ska bara finnas där utan att man behöver leta.

Det är möjligt att utvidga en kontrollpanel genom att lägga till flera flikar i den, på precis samma sätt som man kan lägga till flikar i webbläsaren. Kontrollpanelen kan, genom att man använder flera flikar, leverera intern statistik för plattformen. Det kan till exempel vara företagets försäljning, marknadsföring och finansiell information, men även flöden från externa webbplatser som 3DContentCentral och MySolidWorks, vilka kan hjälpa designers att hitta svar på sina frågor.

För att skapa en ny kontrollpanel måste man expandera listan för kontrollpaneler och klicka på ”+” längst upp till höger.

Sen måste man ge kontrollpanelen ett namn och eventuellt en beskrivning.

Man kan antingen skapa en ny tom kontrollpanel eller använda en redan befintlig som mall. När man har klickat på ”Create” dyker kontrollpanelen upp på listan över kontrollpaneler. Den första fliken i kontrollpanelen kommer som standard att heta ”New Tab” men detta kan ändras genom att man klickar på pilen som pekar nedåt precis bredvid fliken för att expandera alternativen och där välja ”Rename” för att byta namn.

När en kontrollpanel har skapats är det dags att lägga till innehåll i den. Innehållet i en kontrollpanel visas med hjälp av olika appar beroende på vad du vill se.

Det finns till exempel en app för textredigering som liknar Notepad i Windows. Här kan du lägga till anteckningar. En annan app kan visa webbflöden från en webbplats. Det finns många olika appar du kan placera i kontrollpanelen. I det här exemplet lägger vi till en app som heter 3DSwym, 3DEXPERIENCEs motsvarighet till ett forum.

Om man vill lägga till en app i en kontrollpanel klickar man först på kompassen längst upp i vänstra hörnet för att expandera listan över appar. Sedan drar och släpper du helt enkelt app-ikonen i kontrollpanelen.

Appen kan placeras på olika platser i kontrollpanelen och man kan dra i något av dess hörn för att öka eller minska appens storlek.

Det är möjligt att lägga till många appar i samma flik i en kontrollpanel, men det blir lätt rörigt med för mycket information. För att undvika detta är det möjligt att skapa nya flikar i kontrollpanelen där man kan placera några av apparna. På det viset kan man organisera innehållet i kontrollpanelen för att få en bättre översikt som känns mer naturlig.

 

Jimmy Johansson

Applikationsingenjör

Kontakta oss för mer information