Att simulera tidigt i utvecklingsprocessen gör det möjligt att tidigt hitta problem med sin konstruktion och ger såklart även möjlighet att åtgärda dessa innan tidskrävande och dyra prototyper tas fram. Att simulera virtuellt ger även i många fall en tydligare bild av resultatet och en fördjupad kunskap om produkten än vad fysiska prototyper kan ge. En snittplott

Läs mer

Att kunna visa och presentera sina beräkningsresultat är viktigt men det är inte alla som känner till hur detta kan göras mer effektfullt. Här kommer några av de vanligaste frågorna angående att visa resultat i SolidWorks Simulation.Q: Kan man visa mesh och resultat samtidigt?A: Ja, det är möjligt och i många fall ett bra sätt

Läs mer

PLM Group introducerar i dagarna en helt ny lösning på många företags önskemål om ett enkelt, lättanvänt PDM-verktyg som innebär minimalt med administrativt arbete. HostPLM bygger på SolidWorks Enterprise PDM med ett säkert filvalv och har ett webb-baserat användarinterface som gör att man kan komma åt och hantera data och dokument när som helst och från olika

Läs mer

PLM GROUP INTRODUCERAR ETT GEMENSAMT NAMNDen 10:e september 2012 byter PLM Groups filialer MP Engineering (Sverige), Solid Design House (Danmark) och CadON (Finland, Estland, Lettland) till ett gemensamt namn och en gemensam logotyp för forsatt arbete som ett enda företag. Varumärket visar att PLM Group numera är en enhet med många resurser som delas mellan

Läs mer

Fick nyligen en fråga från en kund om vilken k-faktor man skall använda för att få en rätt utbredning av en plåt. Det finns ju inget standardvärde eftersom material och maskinens/verktygets utformning påverkar värdet. Men det finns ett litet gratisprogram som heter BendWorks som gör en så kallad ”reverse engineering” och räknar ut er k-faktor.

Läs mer

Trots att nästan alla idag jobbar i någon form av 3D miljö så är det ingen hemlighet att det finns behov av att använda, modifiera eller skapa 2D-filer då och då. Dassault Systèmes har nyligen offentliggjort DraftSight, ett fritt 2D verktyg. DraftSight är ett 2D CAD-system för alla som behöver kunna göra 2D-underlag eller läsa,

Läs mer

Roskilde, Danmark – 18 december 2009 – Sveriges största återförsäljare av SolidWorks, MP Engineering AB, är nu en del av PLM Group som en följd av samgåendet mellan de fem största SolidWorks återförsäljarna i Sverige,Danmark, Finland, Estland och Lettland. PLM Group ApS, är skapat utifrån de största Nordiska SolidWorks återförsäljarna MP Engineering (Sverige), Solid Design

Läs mer