Boundingbox – Ta reda på hur stor förpackning din produkt behöver

Jag tänkte passa på att tipsa om en inte helt ny men omdanad feature i Solidworks, nämligen boundingbox.

I tidigare versioner (före Solidworks 2018) så kunde vi skapa en så kallad boundingbox i parter men det krävde att en cutlist fanns med dvs det var en funktion avsedd för produkter skapade med weldmentfunktionen i Solidworks.

Med lite workarounds var det möjligt att lägga in denna möjlighet även i icke weldment parter men det gick inte länka boundingboxens mått till custom properties exempelvis. Från version 2018 så finns ett nytt boundingbox kommando i kategorin reference geometry och det kan användas i alla typer av parter.

Boundingbox i SoldiworksBoundingbox i Solidworks

 

Kommandot skapar en skiss som rymmer hela geometrin och lägger till configuration specific properties för längd, bredd, tjocklek och volym automatiskt.

Boundingbox i Soldiworks

 

Egenskapernas värde går också att se genom att hovra över featuren som lägger sig under modellens origo.

Boundingbox i Soldiworks

 

Bounding boxens riktningar för längd, bredd och tjocklek baseras på frontplanets orientering i modellen och om detta inte ger en optimal volym på boxen så kan annat fritt valt plan väljas in med valet custom plane. Ifrån boundingboxens property manager bestämmer du också ifall dolda kroppar skall räknas tas med i beräkningen eller inte och du kan generera en preview av resultatet.Boundingbox i Soldiworks

Andra tänkbara användningsområden för boundingbox är exempelvis då åtgång av råmaterial skall beräknas vid tillverkning och i Solidworks 2019 kan kommandot även användas i sammanställningar. Om boundingboxar finns för flera underkomponenter i sammanställningen så kan man urskilja om de är skapade i part eller undersammanställning genom vilken färg de visas i. Huvudsammanställningens boungbox visas som grå, undersammanställngars blir blå och en boundingbox från partnivå blir orange. Tänk på att komponenter som är inlästa som speedpak inte tas med i boundingboxens uträkning sådana komponenter behöver läsas in som resolved för att boxen skall stämma.

 

 

Kalle Krantzén,

Technical Consultant