Certifiering i SOLIDWORKS

Att certifiera sig i SolidWorks är ett bra sätt att få det bekräftat att man kan programmet både för sig själv och andra.

Om det finns ett aktivt serviceavtal så har man tillgång till två gratis certifieringar per licens och år. Dessa certifieringar är CSWA, CSWP och CSWPA och förklaras lite mer längre ner.

Dessa två certifieringar delas upp i två perioder då man kan göra dessa. Första perioden är 1:a Januari till 30:e Juni och den andra perioden sträcker sig från 1:a Juli till 31:a December.

Det är dock möjligt att göra första periodens certifiering under andra perioden men då måste den voucher som hämtas ut hos SolidWorks vara aktiv, dvs att man har hämtat ut den innan sista datumet. Samma gäller för andra perioden, det går att göra den under första perioden året efter.

När man har fått sin voucher så kan denna sedan matas in i VirtualTester som är en client som laddas ned. När vouchern har registrerats i VirtualTester så startar testet direkt men detta behövs inte göras så fort man har fått sin voucher. Varje voucher är aktiv i 180 dagar från det datum som vouchern har aktiverats.

Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA)

Denna certifieringen har man tre timmar på sig att göra och tar upp 3D modellering inom part och assembly. Både lättare och lite svårare modellering tas upp.

Detta är en lite lättare certifiering som t.ex. studenter ofta tar för att visa arbetsgivare att de kan programmet och kan börja arbeta direkt.

För att få denna certifiering så behövs det att man klarar 70 procent av frågorna.  Datorn måste använda SolidWorks 2011 eller nyare.

Länken nedan förklarar lite djupare vad man kan förvänta sig komma på certifieringen. https://www.solidworks.com/sw/support/796_ENU_HTML.htm

Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP)

Denna certifieringen har man tre och en halv timme på sig  att göra. Skillnaden från CSWA är att den är uppdelad i tre delar. Dessa tre delar kan göras vid olika tillfällen så att man inte behöver göra allt på samma gång

Det som CSWP går igenom är skapandet av parter från ritningar, skapa ekvationer/parametrar, vilken ordning Features skapas och skapa assemblies. Samt mycket annat som krävs att man går in på djupet i programmet.

För att få CSWP certifieringen så behöver 75% av frågorna på varje del få godkänt, så om man är bättre på en av delarna så drar detta inte upp det totala resultatet. Om det är någon del som inte är godkänd behöver man inte göra om alla utan endast de som man inte klarade 75% på.   Den här certifieringen måste man har klarat för att kunna gå på nästa certifiering och det måste göras på en dator med SolidWorks 2015 eller nyare.

Länken nedan förklarar lite djupare vad man kan förvänta sig komma på certifieringen. https://www.solidworks.com/sw/support/797_ENU_HTML.htm

Certified SOLIDWORKS Professional Advanced (CSWPA)

CSWPA innehåller fem olika certifieringar och dessa är Sheet Metal, Weldments, Surfacing, Mold Making och Drawing Tools.

Fördelen med att de är uppdelade i olika kategorier är att man vet vad som kommer på just den delen av certifieringen. Varje del går in på djupet och tar upp alla viktiga delar inom varje område.

Varje del är på ca två timmar och kräver SolidWorks 2011 förutom Mold Making som kräver SolidWorks 2015.

För att bli certifierad i någon av dem så måste 75% utav frågorna godkännas av.

Info om Sheet Metal certifiering: https://www.solidworks.com/sw/support/809_ENU_HTML.htm

Info om Weldments certifiering: https://www.solidworks.com/sw/support/8539_ENU_HTML.htm

Info om Surfacing certifiering: https://www.solidworks.com/sw/support/4479_ENU_HTML.htm

Info om Mold Making certifiering: https://www.solidworks.com/sw/support/7322_ENU_HTML.htm

Info om Drawing Tools certifiering: https://www.solidworks.com/sw/support/29479_ENU_HTML.htm

Certified SOLIDWORKS Expert (CSWE)

Denna certifiering ingår inte bland de som är gratis men kan vara bra att ha eftersom det inte är så många som har klarat den.

För att få ta denna certifiering så måste CSWP vara avklarad samt minst fyra utav de fem i CSWPA.

CSWE är lite svårare än de andra eftersom det finns inget material som man kan gå igenom innan för att förbereda sig och det krävs hela 80% godkänt för att klara den. Utöver det så är certifieringen hela fyra timmar lång och täcker allt som går att göra i SolidWorks.

Om man inte klarar de andra certifieringarna så går det att göra om dem redan efter 14 dagar men CSWE går först att göra om efter 180 dagar.

SolidWorks 2015 eller nyare måste vara installerad för att göra denna certifiering.

Lite mer info angående CSWE: https://www.solidworks.com/sw/support/CSWE.htm

 

Tips & tricks inför certifiering

  1. Det bästa är att gå igenom tutorials och SolidWorks egna training courses. De går inte bara igenom grunderna utan även andra kategorier som simulation, assembly m.fl.

https://www.solidworks.com/sw/support/software-training-certification.htm

https://my.solidworks.com/mylearning

 

  1. Gå igenom gamla certifieringar som SolidWorks ger tillgång till genom att ladda ner från deras hemsida. De tar upp de viktigaste frågorna inom de delar som kommer på certifieringen. De gamla certifieringarna finns på de sidor som är länkade under varje kategori här.

 

  1. Meddela andra att du kommer att sitta med en certifiering så att de inte stör dig.

 

  1. Något att dricka till hands och kanske något tilltugg om det är någon av de längre certifieringarna.

 

  1. Starta SolidWorks innan du startar certifieringen och använd dig av två skärmar vilket underlättar det hela otroligt mycket.

 

  1. Skapa en ny mapp för just detta ändamål och som du sparar dina filer i. Spara gärna filerna som egna filer även om du arbetar från samma part/assembly. Om du märker att du råkat göra ett fel så kan du gå tillbaka istället för att börja om. Det underlättar även för dig själv om du inte skulle klara certifieringen. Då kan du gå tillbaka och se vad som var fel. Att spara ofta är viktigt.

 

  1. Om det finns någon musik som gör dig avslappnad så starta en spellista med detta och ha det i bakgrunden så att du inte stressar upp dig lika lätt.

 

  1. Ha koll på småsaker så som t.ex. att kordinatsystemet pekar rätt, vilket material som används. Materialet kan ändras i uppgiften utan att man lägger märke till detta.

Om det gäller mates så kolla vad de vill skall kunna göras i slutet så att det inte är någon mate som hindrar detta.

En guide i hur du går tillväga med vouchers och länk för nedladdning av VirtualTester. https://www.solidworks.com/sw/docs/SW_Certification_Mobile_Phone_Voucher.pdf

Här förklarar SolidWorks lite själva om certifieringen och hur du går tillväga om du är student eller lärare.                                                                                                                                           https://www.solidworks.com/sw/support/certification-offers-subscription-service-customer.htm