FÖRVÄRVAR DANSKA TEAMWORKS A/S

Förvärvet av Teamworks har befäst vår position på den danska marknaden och tillfört lokal erfarenhet och närvaro.

 

”Vi tror att den fleråriga erfarenhet och starka kultur som finns hos båda företagen kommer ge våra kunder optimal vägledning.”

– Henrik Østergaard, Country Business Manager,
PLM Group