CADON OY GRUNDAS

I Finland grundar Timo Talvio ett företag i syfte att sälja SOLIDWORKS för finska 3D CAD-användare 1998. Företaget lade grunden för CadOn Oy som så småningom grundades 2001.