Efterbehandling för 3d-print – flaskhalsen som ska vidgas

Lennart Tinndahl
Mattias Kristiansson
3D Printing Marketing Manager

 

Efterbehandling är en nöt som måste knäckas om 3d-printtekniken ska kunna användas för att tillverka stora volymer. Det vet tyska DyeMansion, som snabbt nått framgångar med sina smarta lösningar.

När 3d-printtekniken nu mognar som industri och tillverkningsteknik, uppstår det en ökad efterfrågan på efterbehandling av 3d-printade delar. Det här gäller främst 3d-printade slutprodukter. Ett bra exempel på en respons på denna utveckling är tyska företaget DyeMansion. De är ett ungt företag som precis lämnat startup-fasen. Hösten 2019 ingick PLM Group ett samarbete med med förtaget, som innebär att vi är återförsäljare av deras lösningar på den nordiska marknaden.

DyeMansion har på kort tid rönt stor uppmärksamhet för sina efterbehandlingslösningar för att rationalisera efterbehandlingen av större 3d-printade volymer. I dagsläget har företaget utvecklat lösningar för rengöring, infärgning och ytbehandling.

Vi intervjuade DyeMansions kundchef Kai Witter för att höra om den senaste utvecklingen inom 3d-print och efterbehandling. Men låt oss börja med att se närmare på DyeMansions portfölj.

DyeMansions efterbehandlingslösningar för 3d-printade detaljer

Powershot C är DyeMansions första lösning för automatisk rengöringsstation av delar som printats i en SLS- eller MJF-baserad skrivare. Den är utrustad med två kraftfulla munstycken som blåser rent de printade delarna i en roterande tunna. En batch tar cirka tio minuter. Enligt DyeMansion kan en Powershot C-enhet ersätta fyra manuella rengöringsstationer.

Powershot S påminner om Powershot C. Men denna enhet blästrar printade detaljer med små kulor och komprimerad luft. På så sätt utjämnas ojämnheter på ytan och du får en del som har en avsevärt mer homogen yta. Behandlingen försluter även alla porer i den printade delen och är en förutsättning för infärgning.

Alla som printat med SLS eller MJF vet att detaljerna får en matt yta. Det kan åtgärdas med DyeMansions senaste lösning – Powerfuse S. Här cirkulerar man en eko-solvent i en vakuumförsluten kammare, vilket ger detaljerna en ytfinish som i det närmaste påminner om formsprutning. Metoden förseglar också detaljerna. Powerfuse S går att använda med de flesta plaster, inklusive TPU.

Slutligen har DyeMansion även infärgningsenheten DM60. I denna kan man färga både SLS- och MJF-detaljer. Utöver de 170 RAL-färgerna i standardsortimentet kan DyeMansion bistå med skräddarsydda färger. Alla färger är dessutom ISO-certifierade, vilket betyder att de kan användas för applikationer som glasögonbågar, ortoser och bilinredningsdetaljer. Ett infärgningsprogram tar ett par timmar och efteråt är detaljerna redo för leverans.

Plastbaserad 3d-printning redo för tillverkningsindustrin

Industrialiseringen av 3d-printtekniken går allt fortare, med stora, namnkunniga företag som går i bräschen. Rymd- och luftfartsspecialisten GKN förvärvade förra året företaget Forecast 3D. Det är en av USA:s största servicebyråer. Och bara några månader senare aviserade kemijätten BASF att de köper den franska servicebyrån Sculpteo. Båda förvärven är tydliga tecken på en fortsatt industrialisering, där målet är att säkerställa 3d-printtekniken som lämplig för tillverkning av slutprodukter.

”Men för att utnyttja 3d-printteknikens fulla potential måste man som företag bygga kompletta tillverkningsprocesser”, sägr Kai Witter på DyeMansion. ”Det innefattar även industriella flöden för efterbehandling.”

Efterbehandling en flaskhals inom 3d-printning

Alla företag som använder 3d-print har sina flaskhalsar. För DyeMansion tog man initialt fasta på att utveckla en lösning för infärgning, där man på senare tid ser en ökande efterfrågan. Fokus låg på att utveckla färger som var godkända för hudkontakt, just för att nå ut så brett till möjligt – från vård & hälsa till livsmedelsindustri.

”Vi ser att färger som är godkända för hudkontakt är ett underskattat ämne”, säger Kai Witter. Men tänk på antalet användningsområden, som glasögon och ortoser. Därför beslöt vi oss för att certifiera alla våra färger.

”I nästa steg ska vi godkänna färgerna för användning i livsmedelsindustrin, för kontakt med mat och dryck. Kombinerat med våra olika alternativ för ytbehandling ser vi till att öppna dörren för nya applikationer.”

Från 3d-printade ortoser till bilar

DyeMansions portfölj skapar värden för företag på flera sätt. Kundbasen består idag av servicebyråer till större legotillverkare, samt kända varumärken inom medicinteknik och personbilar.

”Föreställ dig skräddarsydda detaljer i mindre volymer, som ortoser och proteser”, säger Kai Witter. ”Det är applikationer som skapar väldigt stora värden eftersom de är unika för en individ. Därför behöver de också ha ett matchande visuellt utseende.”

”Sedan har vi även legotillverkare och ett antal fordonstillverkare som kunder. De kräver också godkända färger. Men även skalbara arbetsflöden för att hålla jämna steg med ökade volymer, samt spårbarhet och konsekvent kvalitet i varje batch som produceras. Dessa krav är måsten om 3d-printningen ska kunna fortsätta att industrialiseras”, avslutar Kai Witter.