Hur skapar vi framtidens affärsmodeller åt tillverkningsföretagen?

Energipriser, hög inflation och utmaningar i leveranskedjan orsakar för närvarande stora problem för tillverkningsföretag. I samarbete med det svenska konsult- och forskningsföretaget Kairos Future frågade vi chefer i nordiska tillverkningsföretag hur de förbereder sig för framtiden. Hur utformas affärsmodellerna i tillverkningsindustrin för att vara bättre förberedda?

Det är en utmaning att investera i innovation och samtidigt upprätthålla en sund lönsamhet med tanke på den nuvarande globala oro som finns. Ineffektiva försörjningskedjor och en marknadsmiljö som ständigt förändras gör att många nordiska företag kämpar. Det är viktigt att fatta beslut i rätt tid för att öka konkurrenskraften. Reaktionsförmågan är dock ofta långsam och kostsamma omstruktureringar minskar marginalerna. För närvarande är det hög prioritet bland många chefer att utveckla en hållbar affärsstrategi, robusta försörjningskedjor och en digital och säker tillverkningsinfrastruktur.

Genom samtal med chefer identifierade vi tre viktiga trender som kommer att forma tillverkningsindustrins framtid under de kommande åren.

Ökade risker

De senaste åren har visat att vi inte kan ta något för givet. Förutom ihållande störningar i försörjningskedjan finns det nu även oro för inflation och energi. Alla chefer tycker att det är svårt att förutse utfallen, vilket avskräcker från investeringar. Förändring har blivit den nya normen. Digitalt samarbete kan vara nyckeln till framgång. Detta då det gör det möjligt för alla företagsavdelningar att arbeta tillsammans för att uppfylla sina löften till kunderna, samtidigt som kommunikation och produktutveckling hålls på en enda digital och säker plattform.

Digitalisering

Alla branscher påverkas av digitaliseringen. Inom tillverkningssektorn kan digitaliseringen förbättra marknadsförståelsen och affärsverksamhetens reaktionsförmåga. Produktutvecklingen måste bli digital och flytta till molnet för att kunna konkurrera framgångsrikt på internationella marknader. Två betydande fördelar med en digitaliserad verksamhet är intelligent riskhantering och processförbättring.

Vår studie visade dock att endast 65 procent av de nordiska tillverkningsföretagen har satt upp explicita mål för digitalisering och utsett det till en företagsprioritet.

Att hitta de svagaste länkarna i era nuvarande processer är avgörande innan ni påbörjar era digitaliserings-initiativ. Detta gör det i sin tur lättare att fatta datadrivna strategiska beslut, öka leveranshastigheten och tillförlitligheten samt utveckla nya affärsmodeller. Allt detta gör det möjligt för tillverkningsföretag att öka intäkterna och erbjuda kunderna banbrytande lösningar.

Hållbarhet inom affärsmodeller

Hållbarhet håller gradvis på att bli en allt viktigare affärsverksamhet inom tillverkningsindustrin. Investeringar och ständiga ansträngningar är både nödvändiga och obligatoriska. Hållbarhet avser mer än bara miljön, utan även ekonomisk, social och affärsmässig hållbarhet.

Förändringar i EU:s lagstiftning och konsumenternas beteende sätter press på tillverkningsföretagen.

I stället för att sälja produkter har många av våra nordiska kunder börjat utveckla nya affärsmodeller, till exempel att hyra produkter. Detta garanterar långsiktiga kundrelationer och bättre lönsamhet för företaget. Låt oss använda förändringarna och den globala osäkerheten till vår fördel genom att omforma våra företag så att de kan anpassa sig och vara förberedda för framtiden. De som har digitala verktyg, digitala dataprocesser och livskraftiga affärsstrategier kommer att vinna detta spel.

Kairos Futures djupgående studie förklarar vilka utmaningar och möjligheter som väntar industriföretagen. Med PLM Groups erfarenhet ger vi fem rekommendationer för hur ledare och organisationer kan förbereda sig för framtiden och hur man kan forma tillverkningsföretagens affärsmodeller.

Framtidens tillverkning

Lär dig hur digitalisering och hållbarhet kommer att forma industrins affärsmodeller fram till år 2030.

Smart industri (Industri 4.0) är nödvändig i Norden – digitalisering är nyckeln. 

Planering och effektivisering av produktionsprocesser genom digitalisering ger tillverkningsföretag ökad produktivitet, kvalitet och lönsamhet.

En molnbaserad innovationsplattform syftar till att sammanföra människor, verktyg och produktdata på en och samma plats. Du behöver inte längre leta efter data och bryta ner dem så att de är i rätt format och matchar den senaste design-iterationen. Data är dock en hörnsten i industri 4.0 och en av de viktigaste utgångspunkterna för dagens affärsverksamhet.

Filer som ligger i molnet, dvs. på säkra servrar, kan nås av olika personer oavsett var de befinner sig för tillfället. Åtkomsten är begränsad beroende på personens roll och alla ändringar kan spåras. Integrerad säkerhet garanterar säkerheten för ditt och dina kunders arbete och IP.

Hur kan PLM Group hjälpa er?

Vi ger människor och företag möjlighet att skapa innovation. Med vår expertis och teknik kan du påskynda produktutvecklingsprocesser och uppnå imponerande resultat. För att påskynda innovationen, samlar vi hela din verksamhet på en enda plattform. Vi hjälper dig att lyckas med varje steg i produktinnovationsprocessen och tar hand om er Product Lifecycle Management.

3DEXPERIENCE – banbrytande för innovation

3DEXPERIENCE är en molnbaserad innovationsplattform för tillverkningsindustrin. Den för samman hela företaget i en gemensam samarbetsmiljö genom att koppla samman människor, idéer och data. Plattformen gör det möjligt för ingenjörer att arbeta i realtid och dela data med alla avdelningar, från konstruktion till tillverkning.

PLM – Product Lifecycle Management i molnet

PLM i molnet revolutionerar branschen genom att låta användarna få säker tillgång till information om produktlivscykelhantering (PLM) var som helst, på vilken enhet som helst och när som helst. Cloud PLM hjälper företag att hantera sin digitala tvilling på ett effektivt sätt så att du kan automatisera arbetsflöden och förbättra samarbetet från konstruktion till tillverkning, vilket leder till bättre produkter, lägre kostnader och effektiviserar lansering.

3D-utskrift och additiv tillverkning

Från koncept till slutprodukt hjälper 3D-utskrift tillverkningsföretag att bygga bättre produkter som är lättare, enklare att tillverka och som kan skräddarsys på individuell nivå. 3D-utskrift används i stor utsträckning inom tillverkningen, men det finns fem tydliga tillämpningsområden där tekniken gör skillnad: jiggar och fixturer, prototyptillverkning, verktyg, reservdelar och produktion av slutdelar.

Är du nyfiken på att få veta mer? Hör av dig till oss