Viktig information om förändringar för SOLIDWORKS licenser som kommer i juli 2023

Dassault Systèmes har meddelat att deras affärsmodeller kommer att ändras från och med den 1 juli 2023. Läs om förändringarna och hur de kommer att påverka olika licenser här.

Dassault Systèmes har meddelat att det kommer att ske förändringar i prissättningen av SOLIDWORKS CAD som kommer att gälla globalt från och med den 1 juli 2023.

Ändringar för CAD-licenser:

  • Nya fasta licenser (PERPETUAL) från SOLIDWORKS: Vid alla nya köp av SOLIDWORKS så kommer serviceavtalen automatiskt att inkludera SOLIDWORKS Cloud Services (molntjänster)
    • Alla nya fasta (PERPETUAL) SOLIDWORKS CAD-licenser måste ha två års initialt serviceavtal med Cloud Services vid köptillfället.
    • SOLIDWORKS Serviceavtal med Cloud Services kommer att få en prishöjning till en mindre kostnad för det värde som ingår.

  • Nya SOLIDWORKS-hyrlicenser: Alla nya hyrlicenser (TERM) för SOLIDWORKS CAD-licenser inkluderar automatiskt SOLIDWORKS Cloud Services (molntjänster).
    • Priset för hyrlicenser (TERM) kommer att stiga till en bråkdel av kostnaden för det värde som ingår.
  • Befintliga licenser: Dina nuvarande SOLIDWORKS CAD-licenser påverkas inte och inte heller priset ändras. Du kommer dock att ha möjlighet att uppgradera till ett avtal med Cloud Services (molntjänster) för en mindre summa.

Vad är Cloud Services?

SOLIDWORKS Cloud Services (molntjänster) gör det möjligt för användarna att enkelt dela och märka filer utan nedladdningar, lagra filer säkert i molnet och granska kontrollfiler utan behov av dyr hårdvara som traditionellt är förknippad med produktdatahantering (PDM).

Se hur de nya avtalen för SOLIDWORKS inkluderar funktioner som tar bort vardagliga aspekter av produktutveckling från ditt dagliga arbetsflöde:

Läs mer på Dassault Systémes hemsida: Open New Possibilities for Your 3D Designs | SOLIDWORKS

Kontakta oss

Tillägget av molntjänster är en värdefull förbättring av Dassault Systèmes produktutbud. Vi är dock medvetna om att dessa förändringar innebär en oväntad kostnad. Om du har några frågor eller vill diskutera hur dessa förändringar kan påverka din verksamhet, vill vi gärna att du hör av dig till oss.
Vi finns här för att hjälpa dig och ge dig vägledning.

Kontakta oss på  +46 370 69 09 50 eller info@plmgroup.se

Vill du veta mer om Cloud Services?

Se våra experter på molndatahantering, Christoffer Stokkebro och Anders Wentzel, visa dig nya sätt att förbättra effektivitet, samarbete och påskynda ditt arbetsflöde.