Jämför resultat i Flow Simulation

Att simulera tidigt i utvecklingsprocessen gör det möjligt att tidigt hitta problem med sin konstruktion och ger såklart även möjlighet att åtgärda dessa innan tidskrävande och dyra prototyper tas fram. 
Att simulera virtuellt ger även i många fall en tydligare bild av resultatet och en fördjupad kunskap om produkten än vad fysiska prototyper kan ge. 
En snittplott med temperaturfördelning samt strömningslinjer ger en helt annan helhetsbild av produkten än vad temperaturgivare i ett fysisk test kan ge. 

I SolidWorks Flow Simulation finns även effektiva verktyg för att jämföra olika koncept eller konstruktionsförändringar på ett systematiskt, grafiskt och tydligt sätt:
Genom att använda ”Compare” funktionen, så kan man jämföra grafiska och numeriska resultat mellan olika koncept eller konstruktionsförändringar.

Välj vilka simuleringar och resultat du vill jämföra. Dels får man grafiskt resultat som visar på skillnader i resultat, här ser man hur val av kylfläns påverkar temperaturen:
Jämförelse av numeriska resultat visas i en tabell eller som grafer, här ser vi max temperatur på chipen under kylflänsarna för de olika simuleringarna:I detta fallet ser vi att temperaturen skiljer sig avsevärt mellan de olika kylflänsarna – det är inte svårt att välja vilket koncept som man ska gå vidare med.
Petter Månsson
Technical Consultant