Nordiskt genombrott för 3D-utskrifter i metall

3D MetPrint AB är det första Nordiska företaget att investera i en 3D-metallskrivare från PLM Group och 3D Systems. Den nyetablerade konsultbyrån för Additiv Tillverkning i metall kommer göra denna teknologi mycket mer tillgänglig på den nordiska marknaden.

Det nystartade Älmhultsföretaget 3D MetPrint AB, har investerat i en avancerad 3D Systems ProX 300 3D-metallskrivare från PLM Group. Målet är att ge Nordiska och Baltiska företag snabb och smidig tillgång till att utveckla och använda utskrivna metalldetaljer, både i deras produkter och i deras tillverkningsprocesser.

Med hjälp av 3D MetPrints nya metallskrivare och kunskap kan Nordiska företag enkelt utveckla och tillverka bättre och mer innovativa produkter med mer komplex geometri och struktur, produkter som tidigare ofta har varit svåra, dyra eller till och med omöjliga att tillverka genom traditionell tillverkning.Real_part

3D MetPrint AB har tillsammans med PLM Group arbetat tätt för att på bästa sätt ge kunderna tillgång till både PLM Groups och 3D Systems expertis inom Additiv Tillverkning. ”Tillsammans ger vi kunderna tillgång till 3D MetPrints erfarenhet av att lösa frågetecken kring traditionell tilverkning, kombinerat med PLM Group och 3D Systems expertkunskaper inom Additiv Tillverkning,” säger Business Development Manager för Additiv Tillverkning och 3D-printing på PLM Group, Tawfiq Shams.

Bryter isen för 3D-metallskrivare

TawfiqTawfiq Shams förklarar:
”Användandet av 3D skrivare för metall är redan vida spritt i större tillverkande länder som USA och Tyskland, men i Norden ligger vi lite efter vad gäller acceptansen för tekniken. Det vi dock ser nu är att intresset för tekniken ökar lavinartat bland företag i Norden,” säger han och tillägger: ”Tillsammans med 3D MetPrint AB skapar vi en möjlighet att testa och använda fördelarna med Additiv Tillverkning i deras processer. Det är en fantastisk möjlighet för alla involverade parter att ha möjligheten att visa olika branscher hur tekniken fungerar och ge tillgång till tekniken där de enkelt kan lära sig om fördelarna. Additiv tillverkning lär man sig bäst genom att testa och lära sig av sina misstag. Du måste jobba med tekniken för att kunna lära dig hur du drar nytta av den. Vi kan också hjälpa till med förberedelse av affärscase för att hjälpa till i beslutsprocessen när det finns planer på att investera i Additiv Tillverkning.”

3D-utskrifter i metall skapar nya möjligheter

VD Erling Svensson, 3D MetPrint AB säger: ”Additiv Tillverkning är ett paradigmskifte i tillverkningen av metalldetaljer. TCEO_Erling_Svenssonekniken gör det möjligt att tillverka helt nya typer av produkter med innovativa former och funktioner, likväl som det fungerar som substitut för tillverkning av traditionella maskiner.”
Han tillägger också att elkonsumtionen för en 3D-skrivare kan spara upp till 90% av energikostnaderna, jämfört med traditionella tillverkningsprocesser, vilket också gör det till ett mer miljövänligt alternativ: ”
”Företag som förstår tekniken och inser hur de kan utforska Additiv Tillverkning kommer få en riktigt stor konkurrensfördel jämfört med sina konkurrenter som helt och hållet kör vidare på traditionella tillverkningsmetoder,” säger han.

3D-utskrifter i metall kan ge födelar till en mängd olika branscher

Med den nya metallskrivaren kan 3D MetPrint AB skriva ut detaljer och sammanställningar baserat på STL-filer, som kunderna enkelt kan generera direkt från sina 3D-modeller. Det är möjligt att tillverka delar upp till 250 x 250 x 330mm i storlek. Till en början siktar företaget på att tillverka detaljer i verktygsstål (maragin steel), rostfritt stål samt aluminium.
Erling Svensson räknar med att verktyg för metallbearbetning och injektionsformar för plast kommer tillhöra de första produkterna som tillverkas av 3D MetPrint. Samitidigt som han också menar att företaget är helt och hållet öppet för olika företags behov av utskrivna detaljer i metall.

Mer info om möjligheterna med metallutskrifter i 3D? Kontakta oss här