Nyckeln till tio innovationstyper

Företagsledare är överens om att innovation är viktigt, men det är svårt att definiera det. Vaga definitioner som ”processen att förnya” eller ”att göra förändringar i något etablerat, särskilt genom att införa nya metoder, idéer eller produkter” klargör ingenting.

PLM Group, definierar vi innovation som: ”Att genomföra en idé som tar itu med en specifik utmaning och skapar värde för både företaget och kunden.” Det finns många sätt som vi får er att förnya er, men för att nå dit måste vi först titta på de olika typerna av innovation för att förstå att det är mer än att bara skapa en ny produkt.  

Det är lika viktigt hur vi innoverar som vad vi innoverar. Och hur börjar med människor. Med rätt team är ingenting omöjligt. Briljanta innovationer föds när människor arbetar tillsammans. Innovation kommer från dig och den innovativa kultur du skapar inom din organisation. Det är dina medarbetares värderingar, beteenden och handlingar som ger bränsle till innovation.

Potential för innovation finns garanterat i din organisation – allt du behöver göra är att uppmuntra och möjliggöra för dina anställda att släppa loss den. Det räcker inte att köpa ny programvara eller plattform och hoppas att den ska öka kreativiteten, effektiviteten och samarbetet.

Innovationshantering – skapa en innovationskultur

Fem roller i Team Dimension-profilen

Tio innovationstyper 

Innovationshantering – skapa en innovationskultur

Även om struktur kan bidra till förväntade resultat är det viktigt att komma ihåg att vägen till innovation inte är okomplicerad.

Hur det egentligen går till - nät av linjer

En typisk modell för innovationshantering börjar med människor, kultur och organisation – vilket leder till idéer, urval och genomförande, och slutligen din innovationsstrategi. Alla dessa aspekter är avgörande för att främja innovation, men processen ser allt annat än organiserad ut. 

Den så kallade Team Dimensional Profile (TDP) syftar till att förklara detta organiserade kaos. Det börjar med människor och fokuserar på deras roller och styrkor. Som ledare kan du använda den för att se till att människor gör det de gillar och är bra på i en organiserad miljö. Följden blir att de kommer förnya produkter, tjänster och processer i hela organisationen. 

Team roller - olika roller TDP - Tio innovationstyper

TDP beskriver fyra olika sätt att arbeta:  

 • Conceptual (Konceptuell) – arbetar med nya idéer och alternativ
 • Spontaneous (Spontan) – skapar oväntade förbindelser och bryter gränser 
 • Normative (Normativ) – kopplar idéer till praktiken
 • Methodical (Metodisk) – dokumenterar och organiserar

Mellan dessa tillvägagångssätt tenderar människor att falla in i roller, eller kategorier, som motsvarar deras arbetssätt.

Fem roller i Team Dimension-profilen

Innovationstyper: Creator roll

En Creator (Kreatör) letar efter otraditionella idéer att utveckla. De är inte rädda för att göra misstag eller misslyckas. Kreatörer begränsas sällan av regler.  

Innovationstyper: Advancer roll

En Advancer (Avancerar) tar emot nya idéer och alternativ, men kan också utveckla befintliga idéer. De gillar att planera noggrant och dra nytta av tidigare erfarenheter. Det är normalt för dem att tänka och handla bortom regler.  

Innovationstyper: Refiner roll

En Refiner (förädlare) ifrågasätter idéer. De analyserar och använder metodiska metoder för att leta efter fel och brister. De är bra på att omvärdera idéer och hitta alternativ. Framgångsrika resultat är alltid målet.  

Innovationstyper: Executor roll

En Executor (utförare) följer upp teamets mål och visioner, genomför gemensamma idéer och lösningar och är noggrann i sin planering. De strävar efter kvalitet och precision och låter andra styra lagets arbete. De är nöjda när slutresultatet överensstämmer med den ursprungliga idén. 

Innovationstyper: Facilitator roll

En Facilitator (facilitator) befinner sig i mitten av alla fyra tillvägagångssätten. De fokuserar på alla gruppmedlemmars bidrag och utveckling. De följer hela innovationsprocessen från början till slut och leder och stöder samarbetet inom teamet. De ser till att alla arbetar tillsammans genom att samordna och balansera teamet. 

Det är troligt att du redan har dessa typer av tänkare i din organisation. Din roll som chef är att stärka dessa personligheter genom att möjliggöra samarbete genom digitalisering. Ett enkelt sätt att uppmuntra dina teammedlemmar med olika färdigheter och rolltyper att samarbeta är att skapa interaktionspunkter.

Till exempel gör 3DEXPERIENCE-plattformen det möjligt för alla team att bidra till projekt – vilket ger den där ”inköpsrådgivaren/Advancer” en chans att arbeta tillsammans med ”designteamet Creator”. När de olika rolltyperna i ditt team kan samarbeta sömlöst kommer din organisation att förnya sig på alla områden. 

Tio innovationstyper 

När din organisation samarbetar genom digitalisering kommer dina begåvade medarbetare att kunna kombinera sina styrkor och arbetssätt för att fokusera på innovation. 

Återigen, innovation är inte en enda process. Den kan äga rum i hela organisationen och dess funktioner. Doblins tio typer av innovation ger en ram för innovation. Det handlar inte bara om de nya produkter du skapar; det är bara ett sätt att innovera. Ramverket visar hur man identifierar nya möjligheter och omvandlar befintliga affärsmodeller till lönsamma och hållbara affärsmodeller. 

Doblin modell

Innovationstyperna delas in i tre underkategorier: konfiguration, erbjudande och upplevelse. Konfigurationstyperna är mestadels internt inriktade och inte kundorienterade. Kategorierna erbjudande och upplevelse är delvis eller helt kundorienterade. 

Konfiguration 

Tio typer
 1. Vinstmodell – Hur tjänar du pengar? 

Alltför ofta kan vinstmodellerna vara obestridda i årtionden. Innovativa vinstmodeller utmanar status quo när det gäller vad branschen säljer, hur mycket den tar betalt eller hur intäkterna samlas in. Genom att införa innovativa vinstmodeller kan ni omvandla era erbjudanden till vinst. Det visar att du vet vad dina kunder faktiskt vill ha och var nya intäktsmöjligheter kan hittas.   

 1. Struktur Hur organiserar och anpassar du din talang och dina tillgångar? 

Den innovativa strukturen organiserar ditt företags tillgångar på nya sätt. Dessa kan vara hårda, mänskliga eller immateriella – hur du hanterar dina talanger eller hur du avbryter företagets fasta kostnader på avdelningar som HR, FoU och IT. Detta kommer i sin tur att hjälpa dig att attrahera och behålla nya talanger genom att skapa en mycket produktiv arbetsmiljö där nya idéer välkomnas och kreativitet uppmuntras (en grogrund för innovation). 

 1. Nätverk Hur kan du skapa värde i kontakt med andra? 

Det är omöjligt att göra allting själv, och det är inte heller nödvändigt att göra det. Nätverksinnovationer handlar om hur man kan dra nytta av andra företags processer, erbjudanden, teknik, kanaler och varumärken. På så sätt kan du fokusera på det som ditt företag är bra på och överlåta resten till andra med dessa styrkor. Det finns oändliga möjligheter till samarbete med nära affärspartner, eller till och med din konkurrent. 

 1. Process Hur använder du en signatur eller en överlägsen metod för att utföra ditt arbete? 

Processinnovation handlar om hur dina primära erbjudanden skapas. Innovation här innebär en drastisk översyn av dina marginaler, ökad effektivitet och snabb anpassning till förändringar. Dessa nya processer kan potentiellt bli äganderättsligt skyddade och ge dig en fördel gentemot dina konkurrenter i framtiden. Det är ditt varumärkesmässiga sätt att göra din produkt som dina konkurrenter inte kan kopiera. 

Erbjudande

Erbjudande - tio innovationstyper
 1. Produktprestanda Hur utvecklar du särdrag och funktionalitet?

Alltför ofta tror människor att innovation handlar om produktprestanda. Det är en viktig del, men kom ihåg att det finns nio andra typer av innovation. 

Innovativ produktprestanda tar hänsyn till värdet, funktionerna och kvaliteten på dina erbjudanden. Det kan vara helt nya produkter eller uppdateringar av befintliga produkter som ger mervärde. Produktprestanda handlar om att leverera en långsiktig konkurrensfördel, snarare än att bara kopiera en något bättre version av en produkt som dina konkurrenter tillverkar. 

 1. Produktsystem Hur skapar du kompletterande produkter och tjänster? 

Produktsysteminnovationer tittar på hur enskilda produkter och tjänster är sammankopplade. Man undersöker hur man kan skapa värdefulla kopplingar mellan mycket olika erbjudanden. Dessa innovationer hjälper dig sedan att skapa en miljö som engagerar dina kunder och skiljer dig från konkurrenterna. 

Upplevelse 

Upplevelse - tio innovationstyper
 1. Service Hur stöder och förstärker du värdet av dina erbjudanden? 

Tjänsteinnovationer förbättrar användningen, prestandan och värdet av dina produkter och tjänster. Det gör det lättare att prova, använda och njuta av produkter och tjänster och åtgärdar fel för att underlätta kundernas upplevelse. Om du lyckas här kommer du att engagera dina kunder på ett sätt som får dem att återkomma för mer. 

 1. Varumärke Hur representerar du dina erbjudanden och din verksamhet?  

Hur vill du att ditt varumärke ska bli känt och ihågkommet? I slutändan påverkar ditt varumärke dina kunder att välja dig framför dina konkurrenter. Varumärken ger ofta ett löfte för att locka till sig kunder, vilket genomförs genom kommunikation, marknadsföring och serviceinteraktioner. När varumärkesinnovationer görs på rätt sätt kan de förvandla din produkt eller tjänst till något värdefullt. Varumärkesinnovation gör att du skiljer dig från mängden. 

 1. Kanal Hur levererar ni era erbjudanden till kunder och användare?  

Innovation i kanaler hjälper dig att få kontakt med dina kunder. E-handel är ett bra exempel på detta, men fysiska butiker spelar fortfarande en viktig roll för hur vi interagerar med våra kunder. Innovativa lösningar använder flera men kompletterande metoder för att föra ut sina produkter till kunderna. Du vill se till att dina kunder kan köpa det de vill ha – bekvämt och prisvärt. 

 1. Kundengagemang Hur skapar du en övertygande helhetssyn? 

Kundengagemang handlar om att förstå kunderna och använda dessa kunskaper för att skapa en meningsfull kontakt mellan ditt varumärke och dem. Det kan handla om processautomatisering, att skapa en känsla av gemenskap eller tillhörighet eller att göra ditt varumärke mänskligare genom en konsekvent röst. 

Exempel på innovation

Citat: Innovation kan sträcka sig från inkrementell förbättring av befintliga produkter till en radikal omvandling.

Extern innovation är utveckling av produkt- och tjänsteerbjudanden. Det är också hur kunderna interagerar med ditt företag och dess produkter.

Intern innovation är organisationsstrukturen, de interna processerna och hur företaget tjänar pengar. Det är innovationen som gör det möjligt att genomföra externa förändringar.

Innovation genom digitalisering 

De tio innovationstyperna kan på ett effektivt sätt förnya ditt företag. Du kan titta på hur innovation hanteras internt, du kan använda den för att analysera dina konkurrenter eller använda den för att hitta luckor och nya möjligheter att prova något helt nytt. På PLM ser vi på innovation genom linsen av digitalisering och hållbarhet för att bygga framgångsrika och varaktiga företag. 

Vi hjälper våra kunder att koppla samman människor, idéer, produktdata och lösningar i en enda samarbetsmiljö genom 3DEXPERIENCE, en SaaS-baserad produktinnovationsplattform. Den ger alla som är involverade i ett innovativt projekt möjlighet att enkelt föreställa sig, designa, simulera och leverera en överlägsen kundupplevelse. Ökat samarbete, förbättrat genomförande och snabbare innovation hjälper tillverkningsföretag att växa och bli mer lönsamma.      

Våra lösningar för digital produktutveckling är den ultimata anpassningsbara verktygslådan som får dig att ompröva hela utvecklingsprocessen. Produktutveckling handlar inte bara om att skapa en produkt som dina kunder vill ha, med samarbete och effektivitet får man produkter snabbare ut på marknaden. 

Additiv tillverkning gör det möjligt att skapa helt nya produkter och samtidigt minska ledtiderna och kostnaderna i hela värdekedjan. Du kan utnyttja additiv tillverkning för att hitta nya affärsmöjligheter och sänka dina produktionskostnader. 

Innovation börjar med dig (och dina medarbetare)

Det är dina medarbetare som leder dig till innovation. I varje del av din organisation finns det redan skapare, utvecklare, förädlare, utförare och underlättare (creators, advancers, refiners, executors, och facilitators). Det är upp till dig att se till att de har sina idealiska roller och att du skapar rätt miljö för att främja innovation. 

Innovation kommer att ske i din organisation i en miljö där de anställda delar med sig av sina idéer, bygger vidare på dem tillsammans och får testa resultaten. Det är genom samarbete och experimenterande som nya idéer och nya tillvägagångssätt föds. Genom att tillhandahålla rätt verktyg genom vårt 3D ekosystem – produktutvecklingslösningar, additiv tillverkning och vår digitala innovationsplattform 3DEXPERIENCE – kan tillverkningsföretag omvandla befintliga affärsmodeller till hållbara modeller. 

Gör dig av med din gamla teknik och börja med hållbara arbetsflöden. PLM Group ger dig verktygen, kunskapen och inspirationen för att upptäcka möjligheter bortom din fantasi. Enkelt uttryckt: We make you innovate.

Kontakta oss för att lära dig hur du kan ta ditt företag på en innovationsresa.