PLM Group utökar samarbetet med Dassault Systèmes – blir ny Value Solutions-partner i Norden och Baltikum

5 000 kunder i sju länder kan nu dra nytta av 3DEXPERIENCE-plattformens möjligheter till bättre digitalt samarbete och ökad affärsnytta

STOCKHOLM, 4 maj 2017

– PLM Group, en sedan länge etablerad återförsäljare av Dassault Systèmes SOLIDWORKS-programvara i Norden, och Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE-företaget som är världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-modeller och produktlivscykelhantering (PLM), tillkännager idag att det nuvarande partnersamarbetet företagen emellan utvidgas. PLM Group blir en viktig Value Solutions-partner i Norden och Baltikum och kommer utöver SOLIDWORKS också kunna erbjuda 3DEXPERIENCE-plattformen till en rad olika branscher i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland och Lettland.

Från och med idag finns Dassault Systèmes fullständiga digitala erbjudande till förfogande för PLM Groups kunder som vill optimera och förbättra hela sin värdekedja med den senaste tekniken, för att kunna utveckla bättre produkter på kortare tid.

PLM Group grundades 2009 då fem ledande SOLIDWORKS-återförsäljare i Norden slog sig samman. Sedan 2014 tillhandahåller företaget även 3D-skrivare från 3D Systems för additiv tillverkning. PLM Group har omkring 130 anställda och 17 lokalkontor på sju nordiska och baltiska marknader. Den årliga omsättningen är cirka 30 miljoner euro.

På senare år har PLM Group sett ett ökat behov hos sina större kunder, som efterfrågat en mer omfattande lösning för att sammanföra produkt- och processdata, och med bättre samarbetsmöjligheter för alla inblandade parter. Lösningen skulle också kunna anpassas efter de senaste tekniska trenderna, som exempelvis additiv tillverkning. Mot denna bakgrund sökte PLM Group en skalbar lösning, som även kunde passa snabbväxande små och mellanstora företag.

jan_lundström

 

– 3DEXPERIENCE-plattformen möter behoven hos våra kunder som efterfrågar en flexibel och anpassningsbar lösning med låg risk och som erbjuder stora effektivitetsfördelar. Dessutom passar 3DEXPERIENCE-plattformen perfekt med våra ambitioner att stödja våra kunder med lösningar som hjälper dem att övervinna sina utmaningar och som erbjuder mervärde. Med hjälp av plattformen kan vi lotsa våra kunder steg för steg genom den digitala omvandlingen av deras företag, säger Jan Lundström, vd för PLM Group.

 

 

 

stephen_chadwick

 

– I PLM Group har vi hittat en mycket uppskattad och pålitlig partner som vi länge har haft ett nära samarbete med. Att ytterligare utvidga vårt partnersamarbete är en viktig milstolpe för båda parter och jag är övertygad om att PLM Groups kunder inom en rad olika branscher kommer att dra stor nytta av 3DEXPERIENCE-plattformens fördelar. Det ska bli väldigt intressant att se hur specialiserade företag kommer att utnyttja de olika synergierna i plattformen, avslutar Stephen Chadwick, vd för norra Europa på Dassault Systèmes.

 

 

För mer information om PLM Groups Value Solutions-erbjudande:
Jag vill läsa mer om PLM Groups Value Solutions!

 

Om PLM Group
PLM Group är Nordens största återförsäljare av Dassault Systèmes SOLIDWORKS och har cirka 5 000 kunder i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland. PLM Group betjänar kunder på nio olika språk, och ökar deras förmågor inom produktutveckling. Med intuitiva mjukvarulösningar skapas 3D-data som används till att sälja, konstruera, tillverka och ge service till bättre produkter, mycket snabbare och billigare. Gemensamt för PLM Groups lösningar är snabb implementation och kort återbetalningstid. För mer information, se www.plmgroup.eu.

Om Dassault Systèmes:
Dassault Systèmes, ledande inom 3D-upplevelser, tar fram virtuella miljöer för hållbar innovation. Dess världsledande lösningar förändrar hur produkter utvecklas, tillverkas och underhålls. Dassault Systèmes lösningar för samarbeten uppmuntrar till innovation och ger utökade möjligheter för den virtuella världen att förbättra den fysiska. Dassault Systèmes ger mervärde till 220 000 kunder av olika storlek och inom olika branscher i fler än 140 länder. För mer information, se http://www.3ds.com/sverige.

3DEXPERIENCE, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES och 3DEXCITE är registrerade varumärken tillhörande Dassault Systèmes eller dess dotterföretag i USA och/eller andra länder.