PLM Group utökar sin verksamhet genom förvärvet av CAE Consult Scandinavia AS

Idag, den 29 mars 2023, meddelar PLM Group att man förvärvar den norska SOLIDWORKS-återförsäljaren CAE Consult Scandinavia AS. Förvärvet kommer att utöka erbjudandet till den norska CAD-marknaden och säkerställa en större teknisk kompetens för att hålla jämna steg med de ökande kundkraven.  

Förvärvet är en naturlig utveckling för att stärka vårt erbjudande på den norska marknaden. En sammanslagning av kunskap och affärsområden innebär att kunder från både PLM Group och CAE Consult Scandinavia kan dra nytta av ännu mer utvecklad teknisk kunskap och öka antalet anställda som ger support. Det blir därmed möjligt att skapa ett företag som helt och hållet ägnar sig åt att tillhandahålla skräddarsydda tjänster till en växande marknad, vilket möjliggör att ännu fler kunder kan driva innovation. 

Lars Green, general manager för PLM Group, anser att förvärvet kommer att säkerställa att erbjudandet för norska CAD-användare blir ännu bättre. Det garanterar också att de kommer att ha en stabil partner på en dynamisk marknad.  Han säger:

CAD- och PLM-branscherna utvecklas ständigt och denna sammanslagning kommer att ge nya möjligheter för båda företagen. Vi tror att vi genom att kombinera vår expertis och våra resurser, kan bli helt dedikerade till att betjäna vår utökade kundbas och hjälpa dem att uppnå sina innovationsmål.”   

Lars Kvendbø, VD och grundare av CAE Consult Scandinavia, kommer att stanna kvar hos de nya ägarna till slutet av 2023 för att se till att övergången blir så smidig som möjligt. Han har följande att säga om förvärvet:   

Vi anförtror företaget och våra kunder åt en kvalificerad, pålitlig och stabil ägare. I takt med att marknaden utvecklas är det viktigt att ha större aktörer, och därför ser CAE Consult Scandinavia en fördel i att bli en del av PLM Group.”

Förvärvet innebär att PLM Groups och CAE Consult Scandinavias processer och system kommer att slås samman. Det kommer inte att bli några märkbara förändringar för kunderna. Enligt Gunnar Olsen, nuvarande CTO för CAE Consult Scandinavia, kommer kapaciteten för support och utbildning att gynnas av denna expansion:     

Genom att slå samman våra organisationer i Norge kommer CAE Consult Scandinavia och PLM Group att bli en solid och säker partner för alla våra kunder. Den ökade kapaciteten garanterar att vi kan leverera utmärkt kundsupport och samordna vår utbildningsverksamhet. Vi drar också nytta av att ha en stor organisation bakom oss för att hjälpa till att utveckla bra tekniska lösningar för alla våra kunder. Vi ser fram emot att bli en del av en större miljö samtidigt som vi ser till att behålla vår unika karaktär och vår nära relation till våra kunder.”   

PLM Group och CAE Consult Scandinavia har tillsammans mer än 60 års erfarenhet. Denna sammanslagning garanterar för fortsatt personlig service och skräddarsydda erbjudanden av CAD- och PLM-lösningar i framtiden.   

Om PLM Group  
Vårt uppdrag är att driva affärsinnovation framåt. Det gör vi genom att digitalisera hela företagets värdekedja, vilket omfattar hela produktlivscykeln från designfas till efter att produkten släppts på marknaden. Vi är en del av Pronect AB en grupp av återförsäljare med mervärde. Företag som tillhör Pronect förenas av ett gemensamt uppdrag: att driva industrin framåt i Norden och Baltikum.   

PLM Group har samarbetat med Dassault Systèmes SOLIDWORKS i över 25 år som en värdeskapande partner. Våra lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland betjänar över 6000 företagskunder inom flera olika branscher.

Om CCS
Sedan 1991 har CAE Consult Scandinavia levererat mekaniska konstruktionslösningar till norska kunder. Sedan 2003 har deras fokus legat på att tillhandahålla konstruktionslösningar och tjänster baserade på programvara från Dassault Systèmes. Idag tillhandahåller de tjänster till över 1000 kunder i Norden och Baltikum.   

För ytterligare information: 
Lars S. Green, General Manager, PLM Group, +45 22108087  
Lars Kvendbø, verkställande direktör, CAE Consult Scandinavia  

www.plmgroup.se