Smart PLM ger REAC snabbare produktlanseringar

Sedan många år bedriver PLM Group implementationsprojekt, Smart PLM, hos de kunder som investerar i mer komplexa lösningar. En av dessa kunder är REAC Group. De befinner sig just nu i slutskedet av sin PDM Professional-implementation, med en för dem anpassad lösning.

 

Mattias_Nurman

Mattias Nurman arbetar som CIO på REAC och är den som fungerat både som beställare av systemet och som även deltagit som projektledare från REACs sida. Enligt honom borde alla implementationer bedrivas i projektform, eftersom det är helt avgörande för att lyckas.

”Det i särklass största och viktigaste IT-projektet på REAC under 2017 är införandet av ett nytt PDM-system, produktdatasystem, med målet att få ut våra produkter snabbare på marknaden.
PDM-implementationen är en betydande del i REACs digitala strategi. Systemet samlar alla ritningar och information om produkterna centralt och tillåter alla funktioner inom organisationen att enkelt dela produktdata och samarbeta i konstruktions- och designprojekt.”
➜ Läs mer: Knyt samman 3D

Projektets resa

Resan började med att REAC beställde en förstudie där PLM Group identifierade de behov REAC hade för sin PDM Professional implementation. Den lösning som presenterades valde man sedan att investera i och därefter påbörjades arbetet med att få lösningen på plats.

Mattias berättar att han upplevt projektledaren som extremt strukturerad och att han tycker att det varit ordning och reda i projektet. ”Tack vare projektledaren har det blivit oerhört framgångsrikt. Hon är också en riktig energispruta och väldigt positiv vilket givetvis bidrar till att arbetsklimatet blir väldigt trevligt och det är roligt att arbeta tillsammans.”Han fortsätter ”Projektet har varit mycket väl förberett och det har varit en väldigt tydlig projektplan.”

Fördelar

Flera gånger återkommer han till att det varit en stor fördel att alla aktiviteter har varit tydligt presenterade, både gällande större och mindre leveranspunkter där alla punkter varit grafiskt tydliga gällande vem som ansvarar för vad, vilken status olika leveranspunkter har liksom vilken projektfas som är pågående.
”Det har hela tiden varit lätt att följa vad som ska hända, vem som ska göra det och när. Vilket helt klart varit en nyckel till framgång! Upplägget har generellt sett varit väldigt bra och projektledaren har haft mycket bra koll på de olika faserna i projektet. Det märks tydligt att PLM Group har en väl beprövad projektmetodik och att det finns mycket goda erfarenheter kring hur man bedriver implementationerna på bästa sätt.
De har tydligt visat att de vet i vilken tid detaljer behöver stämmas av, när de olika delarna måste utföras i projektet och i vilken ordning. Och dessutom har de kunnat identifiera vilka risker som föreligger och tidigt kunnat eliminera dessa genom att hantera dem på bästa sätt inom projektet.”
➜ Läs mer: Hur ni blir ett effektivare och mer framgångsrikt företag

lifttilt_products-faded

Utmaningarna

En av de stora utmaningarna i projektet har varit bakgrunden att man tidigare arbetat lokalt i de olika länderna och man har från början haft olika arbetsflöden.

”Genom PDM-projektet har vi utarbetat ett gemensamt arbetssätt vilket ger stora möjligheter till ökat samarbete mellan våra fabriker och länder.” Det har bitvis varit många diskussioner fram och tillbaka innan ett gemensamt beslut kunnats tas men projektet har gett förutsättningar att utforma en gemensam plattform att bygga vidare på.

PLM group har också dragit fördelar av att ha en stor organisation genom att bemanna projektet med personal från olika länder. Den flexibiliteten gjorde att projektet kunde påbörjas tidigare än om bara resurser från Sverige använts, då det vid önskad projektstart fanns viss överkapacitet i Norge medan de svenska resurserna var fullbokade en tid framöver.

”George (anm. Teknisk konsult i  projektet) har varit extremt tekniskt kunnig och haft svar på nästan allt direkt. Om det varit något han varit osäker på har han snabbt tagit reda på det och återkommit. Vi har även identifierat funktionalitet i projektet som vi nu väljer att implementera i ett nytt projekt under hösten.”

Just kommunikationen är något Mattias har upplevt fungerat riktigt riktigt bra i projektet, vilket han också säger är en avgörande faktor för att få det att flyta på, att leveranserna kommer på plats och att tidplanen följs. ”Det känns som att personalen på PLM Group är väldigt lösningsorienterade, de kommer med tips och bra attention om det kommit upp frågetecken” menar Mattias.

Mattias känner att det varit en stor fördel att han själv kommer från IT sidan eftersom detta gjort att han har en god överblick och kunnat identifiera den tvärfunktionella nyttan som PLM Groups lösningar har, exempelvis vilka avdelningar i företaget som kan utnyttja funktionaliteten.
”Det är inte bara R&D som har nytta av PLM Groups lösningar, även många andra avdelningar kan dra stor nytta av det vi implementerar nu och framöver.”

Läs mer om REACs verksamhet på http://www.reac.se/

JessicaE
Avslutningsvis vill jag som projektledare i projektet sända ett stort tack till Mattias för väldigt fin feedback. Det värmer en projektledares hjärta!

JESSICA ELIASON
Project Manager

Läs mer om Smart PLM här