SOLIDWORKS 2018, musgestsfunktionalitet – Whats´s New 2018 – Tips & Tricks

Musgestfunktionaliteten utökas i SolidWorks 2018

 

Med SolidWorks 2018 kan ni numera ställa in 2, 3, 4, 8 eller 12 musgester för att aktivera verktyg, ”Command”. Har ni valt 2 gester kan dessa ställas in som horisontal eller vertikal rörelse.

För att ställa in önskat musgestbeteende välj Tools > Customize > Mouse Gestures. Välj från listan önskat antal musgester.
De tidigare fyra kolumnerna har ersatts med Mouse Gesture Guide fönster där de visar verktygsmappningen för Part, Sketch, Assembly och Drawing visas.

 

Gestures_sv

Som tidigare är det lämpligt att ha olika verktyg i gestmappningen beroende på om ni arbetar med en Part alternativt en Assembly.

Drar ni ett verktyg, Command, till en redan upptagen position ersätter den nya funktionen den gamla.

Ni kan även kopiera ett verktyg från en position till en annan genom att använda Ctrl + dra ett verktyg från en position till en annan. Ni kan kopiera ett verktyg inom eller mellan olika gestmappningar/guider.

 

Fler verktyg, Commands, har nu fått en egen ikon för att mer intuitivt visa funktionen i gestguiden.
De verktyg som fortfarande saknar ikon presenteras med text.

 

Mikael_Falk

Mikael Falk
Technical Consultant