SOLIDWORKS PDM 2018 – Whats New 2018 – Tips & Tricks

NYHETER I SOLIDWORKS PDM 2018 – 5 utvalda delar.

 1. Utökad förklaring av villkor
 2. UNDO kommando i korteditorn
 3. Revision Table integration
 4. Copy Tree förbättringar
 5. Branching and Merging

 

 1. Utökad förklaring av villkor i arbetsflöden eller i andra ställen där villkor används

   

Anta att jag vill kontrollera att (som i bild nedan) Description och Material är ifyllda innan jag kan skicka filerna vidare i arbetsflödet.

PDM_SOLIDWORKS_2018

PDM_SOLIDWORKS_2018_2

 

Skulle villkoren inte vara uppfyllda får man en varning om att ”2 Conditions for transition were not met.”. I tidigare versioner av SOLIDWORKS PDM, var detta meddelande kryptiskt och icke-förklarande.

PDM_SOLIDWORKS_2018_3

 

I SOLIDWORKS PDM 2018 kan man få mycket mer information om vad som är fel.
Klicka bara på varningssymbolen och du får en förklarande text som säger vad som är fel.
I detta fall att Material inte får vara ”” = blankt och Description får inte vara ””=blankt.

PDM_SOLIDWORKS_2018_4

 

 1. UNDO kommando i korteditorn

Det finns nu ett efterlängtat UNDO kommando i Korteditorn.
Anta att jag börjar redigera ett fildatakort och lyckas förstöra layouten på något vis.

ORIGINAL:

PDM_SOLIDWORKS_2018_5

FÖRSTÖRT:

PDM_SOLIDWORKS_2018_6

För att återställa kan jag nu hitta Undo under Edit-menyn.

PDM_SOLIDWORKS_2018_7

 

 1. Revision Table integration

Det finns nu stöd för SOLIDWORKS egen revisiontabell.

Det finns nu en egen nod i administrationsverktyget där man kan definiera Revision Table integration.
PDM_SOLIDWORKS_2018_8_1

PDM_SOLIDWORKS_2018_8

PDM_SOLIDWORKS_2018_9

Om man nu har definierat att man vill arbeta med denna integration i SOLIDWORKS PDM kommer man att kunna hantera/presentera informationen i SOLIDWORKS Revisiontabell via fildat-kortet.

Vidare kan man sätta värden datum och godkännare via arbetsflödet.
Se bilder nedan:

PDM_SOLIDWORKS_2018_10

PDM_SOLIDWORKS_2018_11

PDM_SOLIDWORKS_2018_12

 

 

 1. Copy Tree förbättringar

Vid användning av Copy Tree i SOLIDWORKS PDM kan vi hålla koll på vilken fil vi utgick ifrån vid kopieringen.

Man kan i fildata-korten lägga till fält som innehåller värdet för källfilen. Värdet tilldelas dynamiskt vid användning av Copy Tree.  Se exemplet nedan, fältet ’Source file’.
Där visas också värdet, Target file, som är vad kopian heter och var den kopierades.

PDM_SOLIDWORKS_2018_13

 

 

 1. Branching and Merging

Branching är ett helt nytt koncept för att prova förändring av en design utan att ta ut en revision.

I texten nedan kallar jag Branching för förgrening. Merging skulle kunna översättas med sammanslagning.

PDM systemet håller koll på de filer jag har gjort en Branch på och jag kan senare, när jag verifierat förändringen, göra en Merge och ersätta de filer jag utgick från.

SOLIDWORKS PDM Professional har förbättrat hanteringen av olika scenarier för konstruktionsändringar inklusive flera metoder för designförbättring, tekniska förändringsförfrågningar och arbetet med externa designkonsulter.

Att förgrena en befintlig filstruktur liknar Copy Tree, men SOLIDWORKS PDM Professionell upprätthåller källfilens historia och förgrenade filer. Du kan skapa nya versioner av källfilerna från de modifierade versionerna av grenade filer oavsett om de har flyttats eller bytt namn.

Med förgreningsfunktionalitet kan du skapa fullständiga eller partiella kopior av en filstruktur med olika namn och placera dem i en eller flera mappar. Placerar du filerna i flera mappar kan du redigera de förgrenade filerna, bibehållande källfilerna i deras ursprungliga status och och rättigheter. Om ändringarna godkänns kan du skapa nya versioner av källfilerna. Annars kan du radera de förgrenade filerna.


Efter att jag gjort en Branch (Gren).

Bilder:

PDM_SOLIDWORKS_2018_14

 

Filhistorik på källfil. Vi kan se i vilken mapp grenen har skapats.

PDM_SOLIDWORKS_2018_15

 

Filhistorik på den förgrenade filen(erna).

PDM_SOLIDWORKS_2018_16

PDM_SOLIDWORKS_2018_17

 

Information om förgreningen kan fås genom att välja gren. (DesignChange1)

PDM_SOLIDWORKS_2018_19_1

PDM_SOLIDWORKS_2018_18

 

Merge eller sammanslagning.
De filer jag förgrenat och modifierat kan jag slå ihop med källfilen genom att ersätta källfilerna med kommandot Merge

PDM_SOLIDWORKS_2018_20

Det visas en Copy Tree liknande dialog med de förgrenade filerna och källfilerna. Du väljer sedan om du vill ersätta alla er bara vissa filer i källan.

PDM_SOLIDWORKS_2018_21

Branch File Name är filerna i den förgrenade strukturen.

Source File Name är källfilerna (som jag förgrenade ifrån)

 

 

 

 

PLM Group Porträtt 2016

 

RAIMO HEMTEG
Technical Consultant

 

 

LÄS MER OM SOLIDWORKS PDM HÄR