Styr in på rätt kurs för framtiden med Additiv Tillverkning i Metall

 

Snabbare tid-till-marknad och lägre utvecklings- och produktionskostnader är bara några av de stora fördelar företag kan uppnå genom 3D-utskrifter av delar och produkter i metall.

Med 3D-utskrifter i metall, även känt som Metal Additive Manufacturing (AM), har det blivit möjligt för företag att få nya och innovativa produkter till marknaden snabbare och billigare än någonsin tidigare. 3D-utskrifter i metall gör det också mycket lättare att möta den ständigt ökande efterfrågan på skräddarsydda produkter med nya och mer avancerade funktioner.

ProX direct metal_lamella_tiremold

Genom att använda 3D-utskrifter i metall, kan både utvecklings- och produktionstiden och därmed kostnaderna minskas avsevärt för ett stort antal produkter. Dessutom är det möjligt att producera mer komplexa produkter med hjälp av tekniken. 3D-utskrifter har funnits sedan mitten av 80-talet och har tidigare främst använts för tillverkning av prototyper eller slutanvändarprodukter i plast. Den tekniska utvecklingen under de senaste åren, har gjort det möjligt att skriva ut i en mängd olika metaller eller keramiska material. Det har öppnat dörren för nya tillämpningar där kraven på fysisk robusthet är viktigt. 3D-utskrifter i metall har vunnit mark i synnerhet flyg- och fordonsindustrin och de senaste åren har det snabbt spridit sig till nya områden såsom konsumentprodukter och medicinska produkter. De produkter som tillverkas med hjälp av AM är både prototyper i hög kvalitet och slutanvändarprodukter, vanligen i mindre och medelstora serier. 3D metall-skrivare har blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och jämförbara, med konventionell utrustning såsom CNC-bearbetning, och skrivarna utmärker sig genom att vara tätt integrerade med tekniker som 3D-CAD och 3D-scanning.

 

Skriv ut komplex geometri

AM gör det möspider-LP-576x768jligt att bygga produkter för prestation snarare än tillverkning. Genom att skriva ut delar av metall i stället för att producera dem med traditionella metoder, kan företag utveckla och tillverka produkter som de tidigare bara kunde drömma om. Det har antingen varit extremt svårt eller omöjligt att framställa dem med traditionell utrustning. I stället för att ta bort material, exempelvis genom maskinbearbetning, bygger 3D-printing en detalj genom att lägga tunna skikt av metall lager för lager. Denna process gör det möjligt att framställa delar med mycket komplexa både extern och intern geometri och struktur. Dessutom är det möjligt att skriva ut en produkt snabbt och enkelt i ett enda moment, där det tidigare var nödvändigt att slå ihop flera individuellt producerade komponenter för att komma fram till den önskade lösningen.

 

Utöka ditt företag

3D-utskrifter i metaller gör det också möjligt för företag att komplettera sin traditionella verksamhet. Med 3D-utskrifter kan företagen erbjuda att tillverka delar i små och medelstora serier, vilket inte skulle vara lönsamt att använda sin traditionella produktionsutrustning till. På så sätt kan de utöka sin traditionella verksamhet med jobb där vinstmarginalerna traditionellt är höga. Det är också möjligt för dem att snabbt och kostnadseffektivt producera kundanpassade lösningar ”on demand”.

 

Hög flexibilitet

3D-utskrift ger möjlighet att uppnå oöverträffad flexibilitet i leveranskedjan, eftersom uppgifter som produktion av reservdelar kan utföras på begäran antingen centralt eller på lokala geografiska platser. Detta kan leda till dramatisk minskning av varulager och gör det möjligt att mycket snabbt leverera nya delar. Hittills har detta främst varit inom offshore, bil- och flygindustrin, där kraven på både hög kvalitet och snabb leverans är höga. Denna flexibilitet inkluderar också produktion med AM-teknik, eftersom det är möjligt att framställa flera olika produkter på samma maskin utan de höga kostnaderna för att inrätta nya bearbetningar och modifieringar av produktionsutrustningen. Det är också möjligt att skriva ut flera varianter av en viss produkt i samma produktionskörning.

 

Norden och Baltikum släpar efter

ProX-direct metalFörekomsten av 3D-utskrifter i metall har ökat kraftigt i flera stora europeiska länder samt i USA, Ryssland och vissa asiatiska länder, men i Norden och Baltikum har anpassn
ingen varit långsammare.  Utskrifter i metaller är ett mycket hett ämne och vi märker ett stort intresse bland våra kunder. Vårt mål är att göra den nordiska och baltiska företag kunna komma ikapp när det gäller att utnyttja den potential som 3D-utskrifter.

 

HenrikL

 

 

Henrik Larsen
Nordic and Baltic Business Development Manager, Additive Manufacturing,
PLM Group

Kontakta oss för mer information