Tips & Tricks: Arbeta effektivt med SOLIDWORKS

Att Arbeta effektivt i SolidWorks innebär att till fullo utnyttja de verktyg som finns för att anpassa gränssnittet. Min första rekommendation är att uppdatera till den senaste versionen av SolidWorks (2013 SP3.0) för att dra nytta av alla prestandaförbättringar och nyheter i programmet. Steg två är att ta bort alla lösa verktygsfält och jobba med Command Manager tillsammans med Mouse Gestures och ShortCut Bar. Här följer en guide i anpassning av SolidWorks gränssnitt.

Klicka här för att ladda ner guiden…

Johan Rosenqvist

Technical Consultant, CAD