Tips & Tricks: Genvägar i SOLIDWORKS

Det finns en mängd genvägar i SOLIDWORKS, som kan spara tid och många musklick, samtidigt som ditt arbete blir snabbare och lättare. Jag får ofta frågan i Supporten om det finns en lista över genvägarna, men i SOLIDWORKS Help är informationen om genvägar utspridd lite överallt.

Därför har jag gjort en lista över de mest använda genvägarna i SOLIDWORKS 2015, som du kan hämta som en PDF. Ett tips är att skriva ut genvägarna och ha dem bredvid dig tills de blir en naturlig del av din arbetsrutin. Listan här innehåller ”fabriksinställningar”. Du kan också speciifcera dina egna genvägar: tryck W > Customize > Enter. Under keyboardfliken kan du skriva in en genväg genom att söka på det önskade kommandot och lägga till en tangetgenväg i Shortcutskolumnen. Programmet visar en varning om du håller på att lägga till en genväg som redan finns.

Shortcuts-1