Uppdatera CAD-modellen i SOLIDWORKS Visualize

SOLIDWORKS Visualize – Monitor file

En mycket användbar funktion är möjligheten att uppdatera CAD-modellen i SOLIDWORKS Visualize utan att behöva göra om allt från början. Ett klassiskt exempel är när man har gjort klart sin modell i SOLIDWORKS, importerat den i Visualize, justerat in kameran belysningen samt scenen bara för att behöva gå tillbaka till SOLIDWORKS och göra ändringar på CAD-modellen.

Konsekvensen av att gå tillbaka till CAD-modellen och göra ändringar är att man många gånger behöver göra om mycket av arbetet med t.ex. komponenternas material. I Visualize däremot finns möjligheten att uppdatera projektet med den senast sparade versionen av den importerade modellen vilket kan resultera i att man inte behöver göra om så mycket arbete. Ytterligare en fördel med denna funktion är att man kan skapa flera konfigurationer av t.ex. en sammanställning för att bland annat visa de olika stegen för att montera sammanställningen eller visa de ingående komponenterna.

Som exempel har jag en sammanställning bestående av en ficklampa vilken har två olika konfigurationer varav den ena är en sprängskiss som visar alla ingående komponenter.

SOLIDWORKS Visulize collapsed

 

Jag börjar med att spara sammanställningen i standardkonfigurationen, växlar till Visualize och importerar ficklampan i ett nytt projekt.

Solidworks Visulize automatic

På fliken ”Geometry” väljer jag under ”Part Grouping” alternativet ”Automatic” och jag kan då bocka i alternativet ”Monitor File”. Det är denna bockruta som gör att jag kan uppdatera modellen i Visualize om SolidWorksmodellen ändras. Notera att jag endast kan bocka i ”Monitor File” om jag har valt ”Automatic” under ”Part Grouping”. När jag sedan trycket på ”OK” importeras ficklampan till ett projekt i Visualize.

Solidworks Visualize vis_collapsed

 

Om jag nu växlar tillbaka till SolidWorks och byter till konfigurationen ”Explode” aktiveras sprängskissen av sammanställningen och det är nu möjligt att se alla ingående komponenter.

Solidworks Visualize exploded

 

Därefter sparar jag sammanställningen och växlar till Visualize där jag möts av en dialogruta som säger att källdatan har ändrats och jag får också frågan om jag vill uppdatera projektet. Vad detta innebär är att Visualize känner av att den importerade modellen har sparats igen sedan den hämtades in till det aktuella projektet och frågar därför om den nya versionen av SolidWorksfilen ska läsas in. I detta fallet vill jag uppdatera modellen i Visualize varför jag också trycker på ”Yes”.

Solidworks Visualize reimport

 

När sedan den nya modellen har lästs in kan jag se att modellen har uppdaterats och visas nu i exploderat tillstånd där jag kan se alla ingående komponenter, detta utan att allt arbete jag tidigare lagt ner på att t.ex. justera kameravinkeln, scenen, mm. måste göras om.

Solidworks Visualize vis_exploded
Här finner du mer om SOLIDWORKS VISUALIZE

Fler tips och tricks om SOLIDWORKS Visualize

 

 

Jimmy Johansson
Technical Consultant