Utforska fördelarna med ekosystemet konstruktion-till-tillverkning

MED DEN TÄTT INTEGRERADE EKOSYSTEMSPROGRAMVARAN FÖR TILLVERKNING BLIR VÄGEN FRÅN IDÉ TILL MARKNAD AVSEVÄRT KORTARE, MED FÄRRE KOSTSAMMA HINDER.

Det är ofta en långvarig process från de första konceptuella idéerna tills den färdiga produkten är redo att erövra marknaden och generera intäkter och resultat. Ett av de största problemen är att många företag i dag använder olika programvarulösningar som inte ”talar samma språk” och inte kan presentera data på ett förståeligt sätt.

Detta kostar tid och är resurskrävande vilket resulterar i kostbara missförstånd mellan konstruktions- och produktionsavdelningar. Personalen i produktionsavdelningen har ofta svårt att tolka de 2-dimensionella ritningar de erhåller från konstruktionsavdelningen. 2D-ritningarna överensstämmer ofta inte med 3D-föremålen som ska tillverkas, eller ritningarna misstolkas vilket gör det onödigt svårt att använda dem som grund för tillverkning. Förutom dessa problem måste vid tillverkningen internt tillverkade eller inköpta delar som inte passar ihop.

Genom att använda integrerade programvarulösningar som pratar samma ”språk” undviks möjliga flaskhalsar, fel och spill tack vare effektivt datautbyte mellan de olika applikationerna. Detta bidrar till att överbrygga missförståndsklyftan mellan företagets avdelningar.

3D-förståelse inom företaget säkerställer betydande tillverkningsvinster

SOLIDWORKS ekosystem för tillverkning är ett holistiskt system med sömlöst integrerade applikationer som undanröjer hindren mellan de olika avdelningar vilka arbetar med utveckling och tillverkning av en ny produkt. Ekosystemet för tillverkning inkluderar över 60 programvarulösningar från SOLIDWORKS och dess Gold Partners och täcker alla tänkbara aspekter för produktutveckling och produktionsprocesser. Samtliga applikationer är integrerade i den bekanta 3D CAD-miljön och reducerar därigenom kostnaden för utbildning och fortbildning i de olika programvarupaketen.

SOLIDWORKS-Manufacturing-Ecocystem-768x402

Integrering innebär att teamen från företagets utvecklings- och produktionsavdelningar kan arbeta tillsammans mot samma mål och på samma projekt utan att behöva importera eller exportera data vilket resulterar i avsevärt kortare tid från idé till lansering.

3D modeller säkerställer dynamiska produktionsprocesser

SOLIDWORKS ekosystem för tillverkning utvecklas fortlöpande med fler lösningar för att tillgodose tillverkarnas utmaningar. Bland de nyaste lösningarna finns SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition). Programvaran möjliggör snabbare övergång från konstruktion till produktionsfasen genom att skapa 3D-ritningar och definiera, organisera och publicera tillverkningsspecifikationer direkt som 3D-komponenter och enhetsstrukturer. Detta avlägsnar tvetydighet och effektiviserar tillverkningsprocessen vilket säkerställer färre fel och snabbare produktionsprocesser.

Ett antal partners har valt att nära integrera MBD med sina applikationer. Ett exempel är CAMworks som använder data från MBD i sitt CAM-program för att automatiskt fatta beslut om vilka tillverkningsmetoder som ska väljas och skapar därigenom en intelligent modellbaserad tillverkningslösning. En annan partner, Origin, som utvecklar inspektionsprogramvaran Checkmate, använder modelldata från MBD för automatiserad programmering av CCM-maskiner (koordinatmätningsmaskiner) vilket nedbringar programmeringstiden från timmar till minuter och avsevärt minskar risken för mänskliga misstag.

Bättre inspektioner och högre kvalitet

Inspektion och kvalitetskontroll kan effektiviseras med SOLIDWORKS Inspection. Programvaran använder befintliga 2D data såsom SOLIDWORKS ritningar och PDF-filer för att automatiskt upprätta inspektionsdokument och därmed förbättra processerna runt kvalitetskontroll. Kombinerat med skribentsystemet SOLIDWORKS Composer kan du upprätta precisa och lättförståeliga interaktiva inspektions- och kontrolldokument.

Räkna ut dina kostnader innan tillverkning

Med SOLIDWORKS Costing kan konstruktörer och tillverkare automatiskt uppskatta tillverkningskostnader direkt från 3D-modeller vilket förenklar för utvecklingsavdelningen att fatta beslut om konstruktionen i realtid baserat på kostnadsanalys och hjälper företagsledningen att säkerställa produktkostnader inom budgeten.

Ovan nämnda applikationer är endast några FÅ av de programvarulösningar som ingår i det heltäckande ekosystemprogramvaran för tillverkning.

För ytterligare information om möjligheterna och fördelarna och hur att producera högkvalitativa produkter bättre, snabbare och med kostnadseffektivt, kontakta PLM Group. Vi kan alltid hjälpa ditt företag att välja och implementera exakt de lösningar som kan underlätta för dig att producera bättre produkter på effektivaste sätt.

Ta fram fotorealistiskt bild- och videomaterial till marknadsavdelningen

SOLIDWORKS Visualize är en serie program som ger dig verktyg där man kombinerat marknadsledande renderingsverktyg och konstruktionsorienterade funktioner för att göra framtagningen snabb och enkel. Importera SOLIDWORKS, Autodesk Alias®, Rhino®, SketchUp® och många fler CAD-format direkt in i programmet för att skapa det mest verklighetstrogna material som du bara kan. Du kan snabbt förenkla intern kommunikation mellan konstruktions-, sälj- och marknadsavdelningarna för att på så sätt stå på en bra grund när beslut fattas. Materialet kommer kunna tas fram mycket tidigare och snabbare i processen, för att på ett tidigare stadium kunna få ut produkterna på marknaden.

Låt oss hjälpa dig att utforska fördelarna med ekosystemet konstruktion-till-tillverkning!

Kontakta oss för en partnerskapsdialog

SLI-300x300

 

Silva Lill
CMO, PLM Group