Vanliga användarfrågor om SolidWorks Simulation – resultat

Att kunna visa och presentera sina beräkningsresultat är viktigt men det är inte alla som känner till hur detta kan göras mer effektfullt. Här kommer några av de vanligaste frågorna angående att visa resultat i SolidWorks Simulation.

Q: Kan man visa mesh och resultat samtidigt?

A: Ja, det är möjligt och i många fall ett bra sätt att tydliggöra resultat och vilken upplösning man använt i beräkningen. Högerklicka på plotten där meshen skall visas och klicka på Settings. Under Boundary Options, välj Mesh istället för Model.  Q: Hur stänger man av Section Clipping?

A: Section clipping är ett jättebra verktyg för att illustrera resultat i genomskärning. Notera att man inte kan använda Section View för att åstadkomma detta. Avaktivering av Section Clipping görs inne i kommandot. Högerklicka på Plotten som visas i genomskärning och välj Section Clipping. Längst ner finns en knapp utan namn som tar bort effekten.
  

Q: Kan man visa resultat för endast en part men fortfarande se resten av sammanställningen?

A: Ja det går, men en inställning måste aktiveras innan kommandot kan användas. Gå till Simulation > Options > Default Options > Plot. Bocka i någon av Show exluded bodies eller Show hidden bodies beroende på om parterna är gömda eller borttagna ur beräkningen.När det här är gjort finns kommandot tillgängligt genom att högerklicka på en plot och välja Settings. Show hidden bodies finns som ett alternativ så länge minst en part är gömd.
Christoffer Wester
Technical Consultant, Simulation