Formverktyg

Artiklar om företag som tillverkar Formverktyg

En krävande ekonomi pressar verktygsmakare till att ännu mer kreativa för att kunna klara sig på marknaden. Kunderna förväntar sig precision och hållbarhet, samtidigt som leveranstid ska vara så kort som möjligt och kostnaderna ska hållas nere. PLM Groups PLM-lösningar erbjuder en mängd verktyg för att modellera, simulera och kommunicera, något som verktygsmakare har stor nytta av i arbetet. Läs hur några av våra kunder har löst sina utmaningar.

PolymerDon

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Plastics, MOLDWORKS

Industries: Formverktyg

“SolidWorks combined with MoldWorks, EletrodeWorks and SplitWorks has made our designwork much faster, easier and safer. During the design process we have to follow a series of mandatory steps, which means that we cannot proceed to the next step before all errors are eliminated. We cannot just skip a step, so the chances of ending

Läs mer

Modulpac AB

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Plastics

Industries: Formverktyg

”Vi utvecklar många nya produkter. Förut var vi tvungna att gissa oss fram till hur lång cykeltiden var, om vi inte hade en liknande befintlig produkt. Om vi gissade fel, kunde det leda till att vi förlorade affärer eftersom vi var för dyra eller satt för lågt pris, vilket skulle leda till en förlust. Med

Läs mer