SOLIDWORKS Plastics har gjort det möjligt för Modulpac att reducera tiden från ny produkt till försäljning på marknaden med 10–15 procent och samtidigt förbättrat kvaliteten på sina produkter.

”Med 3D-skrivaren från Markforged har vi minskat ledtiderna för produktion av mätfixturer från 4–6 veckor till 1–2 dagar. Dessutom har vi minskat arbetstiden per månad för verktygsmakarna rejält, med ca 80 timmar. Sammanlagt sparade vi 4 000–5 000 euro bara första månaden.”

“SolidWorks combined with MoldWorks, EletrodeWorks and SplitWorks has made our designwork much faster, easier and safer. During the design process we have to follow a series of mandatory steps, which means that we cannot proceed to the next step before all errors are eliminated. We cannot just skip a step, so the chances of ending