”Med 3D-skrivaren från Markforged har vi minskat ledtiderna för produktion av mätfixturer från 4–6 veckor till 1–2 dagar. Dessutom har vi minskat arbetstiden per månad för verktygsmakarna rejält, med ca 80 timmar. Sammanlagt sparade vi 4 000–5 000 euro bara första månaden.”

Läs mer

”Det mest betydelsefulla är att avbrottstiden för systemet är reducerad till ett minimum. Det kan vara särskilt kostsamt vid mycket hektiska faser under utveckling av ett projekt. Våra utvecklingsprocesser och arbetsflöden har blivit mer effektiva och mycket snabbare.”   Daniel Gustavsson, R&D Manager, HTC Sweden

Läs mer

“We annually save one man-year by using the solution for the automatic generation of our aftermarket documentation and we bring more value to our customers. They receive flawless documentation, custom made for their unique machines in exactly the format they want, whether it is paper-based, on CD-ROM, online via our company web or any combination

Läs mer

”SolidWorks har gjort och mycket mer konkurrenskraftiga.”

Läs mer

”Den totala utvecklingsprocessen från konstruktion till färdig produkt går tack vare SolidWoks mycket snabbare.”

Läs mer

”Vi använder SolidWorks till fullo i vårt konstruktionsarbete samt att vi håller reda på alla versioner av våra produkter i SolidWorks Enterprise PDM. Vi måste kunna spåra en mängd olika versioner och genom PDM systemet kan vi skapa hundratusentals produktvarianter utifrån ett fåtal olika moduler.”

Läs mer