Företaget Lyras har utvecklat en innovativ teknik för att behandla oklara vätskor. Tekniken kallas Raslysering. Vanligtvis används UV-teknik enbart vid behandling av transparenta vätskor som dricksvatten. Lär dig mer om hur Lyras vilja att förändra världen förverkligas genom passion, kunskap och rätt verktyg för produktutveckling.

Nekkar arbetar för att minimera miljöpåverkan med sin innovativa slutna fiskbur. SOLIDWORKS Flow Simulation gör det möjligt för företaget att minska sina kostnader, samtidigt som kvaliteten ökar.

”I början var vi osäkra på om vi tagit rätt beslut eftersom investeringen var en stor risk. Men i dag kan jag säga med 100% säkerhet att den har betalat sig!”

”Den största lärdomen vi fått under processen att flytta till SOLIDWORKS och PDM har faktiskt varit att se all kapacitet vi får genom att använda bra system och arbeta med bra rutiner. Och PDM har verkligen hjälpt oss med det här. ”

”Idag har vi 15 000 produkter på vår webb. Produkterna där är inte ritade av konstruktörer utan automatiskt framställda genom logik och kalkylark. Design Automation ger en genomgående positiv effekt på alla avdelningar av NGI.”

“We annually save one man-year by using the solution for the automatic generation of our aftermarket documentation and we bring more value to our customers. They receive flawless documentation, custom made for their unique machines in exactly the format they want, whether it is paper-based, on CD-ROM, online via our company web or any combination

“With Flow Simulation software we simulated the existing design and quickly found multiple locations in the machine where the air flow and thus cooling could be improved. It would have been  impossible without virtual simulation. Using SOLIDOWKRS Flow Simulation we completed the development project in half the time compared to similar earlier projects and we

”Det är givande och lönsamt för båda parter att diskutera en lösning baserad på 3D-modeller och simuleringsresultat. Det är ett bra sätt att starta en dialog med våra kunder och deras engagemang i ett utvecklingsprojekt är ett mycket viktigt försäljningsverktyg för oss.”

”Att kunna ha all information om en produkt tillsammans på ett ställe i en 3D modell är en stor fördel med SolidWorks, som också ökar kvaliteten och säkerheten.”