”SolidWorks Composer har hjälpt oss att eliminera irriterande flaskhalsar i konstruktionsprocessen. Det går inte bara snabbare att ta fram med monteringsanvisningar med SolidWorks Composer, utan det hjälper oss också att färdigställa materialet tidigt i processen. Detta hjälper oss att korta ner våra leveranstider.”

”Med SolidWorks blir mitt arbete mycket enklare och snabbare. Skissningen är snabb och enkel, SolidWorks är genomgående enkelt att använda.”

”Det var självklart att använda SolidWorks och PhotoView 360 vid rekonstrueringen av Regan WEST. Kombniationen mellan 3D information och grafik i är mycket bra.”

”Vi har ibland så kallade workshops med våra kunder. Möjligheten att koppla upp sig med HostPLM har ökat hastigheten i vår konstruktionsprocess och låter våra konstruktörer använda sig av back-office support. Datan är nu säkert nåbar överallt och fullt uppdaterad,” säger Petri Perälä, CEO

”Vi kan göra samma uppgift nu till en tredjedel av tiden. Med SolidWorks Composer minskar vi tiden med 60 procent för framtagning av teknisk dokumentation, detta gäller både oss och våra kunder,”

”Vi är ett innovativt företag och SolidWorks spelar en viktig roll i vår utveckling. 3D CAD systemet kombinerat med FEM analyserna och rörelseimuleringen i SolidWorks Simulation är viktigt i både design och utveckling av våra produkter.”