Det danska startup-företaget Lifeline Robotics har en vision om att förbättra den globala hälsan. Därför har de designat en mobil enhet som utför svabbtester för bland annat Covid-19. Med en pandemi som härjar är tid en avgörande faktor. För att hantera produktutveckling, följa medicinska föreskrifter och få produkten på marknaden snabbt, har företaget investerat i ett effektivt PDM-system.

”SolidWorks har snabbat upp vår utvecklingsprocess väldigt mycket. Tidigare tog vi fram många prototyper av våra produkter för att till exempel kunna utvärdera om delar kolliderade med varandra. Med 3D-modellering har vi kunna reducera antalet prototyper eftersom CAD-systemet automatiskt söker efter ställen där kollisioner kan ske.”

”Alla delar i produkten har utvecklats med hjälp av SolidWorks. Vi använder det exempelvis för plast- och plåtdetaljer, belysningssystem och optik men också för att utföra simuleringar och kollisionstester. Vi har kunnat spara sex till åtta veckor av utvecklingsarbete tack vare att vi minskat behovet av fysiska prototyper från normala två-tre till bara en.”

”Med stora möjligheter till visualisering och analys redan i produktutvecklingsfasen är den ett bra verktyg för att förklara en produktidé, även för dem som inte har så stor vana av konstruktion och produktutveckling.”

”SolidWorks är enkelt att använda och ger exakta resultat.”