Medicin

Artiklar om företag som utvecklar produkter för medicinindustrin

Med bra produkter för medicinskt bruk, ökar säkerheten för vårdtagare. Tillverkare av utrustning till medicinindustrin måste vara innovativa, samtidigt som de håller inom ramen för krav och regelverk. Läs hur några av våra kunder löst sina utmaningar.

Low Vision International AB

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Konsumentprodukter och Medicin

”Alla delar i produkten har utvecklats med hjälp av SolidWorks. Vi använder det exempelvis för plast- och plåtdetaljer, belysningssystem och optik men också för att utföra simuleringar och kollisionstester. Vi har kunnat spara sex till åtta veckor av utvecklingsarbete tack vare att vi minskat behovet av fysiska prototyper från normala två-tre till bara en.”

Läs mer

Merivaara

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Simulation

Industries: Medicin

”SolidWorks har snabbat upp vår utvecklingsprocess väldigt mycket. Tidigare tog vi fram många prototyper av våra produkter för att till exempel kunna utvärdera om delar kolliderade med varandra. Med 3D-modellering har vi kunna reducera antalet prototyper eftersom CAD-systemet automatiskt söker efter ställen där kollisioner kan ske.”

Läs mer

Anatomic Sitt AB

Produkter: SOLIDWORKS 3D CAD

Industries: Konsumentprodukter och Medicin

”Med stora möjligheter till visualisering och analys redan i produktutvecklingsfasen är den ett bra verktyg för att förklara en produktidé, även för dem som inte har så stor vana av konstruktion och produktutveckling.”

Läs mer