“By using SolidWorks we even have gained a number of additional advantages we had not foreseen when we implemented the CAD software. For instance, this applies to simulation, which makes it possible for us to detect any space problems relating to both production and physical handling of the often very large structures.”

”Det är givande och lönsamt för båda parter att diskutera en lösning baserad på 3D-modeller och simuleringsresultat. Det är ett bra sätt att starta en dialog med våra kunder och deras engagemang i ett utvecklingsprojekt är ett mycket viktigt försäljningsverktyg för oss.”

”Vi har tagit det strategiska beslutet att alla våra framtida utveckling och större förändringar i våra existerande 3D modeller skall göras i SolidWorks. Utöver detta ska all hantering av information och data göras i SolidWorks Enterprise PDM.”

”SolidWorks® Enterprise levererar ett system där vi har som mål att förfina våra arbetsflöden och introducera lean manufacturing.”

”Vi valde SolidWorks® Enterprise PDM för sitt användargränssnitt, prestanda, sitt fördelaktiga pris och för den fulla integrationen med SolidWorks.”

”SolidWorks är ett kreativt verktyg som hjälper oss att konstruera bättre produkter och har skoj under tiden vi gör det.”

”Vi reducerade antalet fel i både utveckling och tillverkning tack vare de visuella möjligheterna i SolidWorks® CAD program.”