”Den största fördelen med SOLIDWORKS är att vi med hjälp av simuleringsverktygen kan testa olika alternativ innan vi tar fram prototyper. Resultatet från simuleringen verifieras sedan genom fysiska prototyper. Efter detta visas resultatet för förmannen eller ledningen, och med hjälp av SOLIDWORKS är det lättare att förklara resultaten.” Roni Jukakoski, VP (Cargo Handling Division, Supply Chain &

Läs mer

De största fördelarna med att använda 3D-design i SolidWorks ser man i produktionen, där ledtiderna har minskats drastiskt. Detta eftersom alla delar som redan tillverkats passar perfekt ihop med varandra. Vi behver inte längre vänta på delar som saknas eller göra förändringar i konstruktionen i produktionsskedet.”

Läs mer

”Företag vill ha lättare släp som samtidigt är så hållbara som möjligt. För en konstruktör innebär detta att det är nödvändigt att optimera relationen mellan vikt och styrka. Vi gör detta dels genom att använda rätt material, dels genom att utveckla smartare lösningar och detta har blivit mycket enklare med SolidWorks. Vi har också fått

Läs mer

”Jag sover mycket bättre om nätterna nu på grund av att vi har fått en så mycket effektivare, säkrare, flexiblare, stabilare och mer kostnadseffektiv lösning. Jag är omringad av glada ansikten, eftersom våra planerare inte längre behöver vänta flera minuter eller timmar innan systemet svarar på deras förfågningar. Nu fungerar deras IT-verktyg så som de

Läs mer