”Det är väldigt viktigt för oss att engagera oss i denna typ av projekt med företag för att få en bild av vilken typ av ingenjörer och färdigheter företag letar efter. Det ger också värdefull information om hur vi kan göra justeringar i våra utbildningsprogram.”