Hur kan vi extrahera information från en simulering? (Engelska)