Linjär statisk simulering och material, hur fungerar det? (Engelska)