Få rätt på K-faktorn

Ett i modernt CAD verktyg som SolidWorks är möjligheten att konstruera en komplex plåtdetalj relativt enkelt, men att få plåtdetaljens utbredning att stämma med verkligheten kräver visst arbete.

När man bockar en plåtdetalj sker alltid en viss sträckning i materialet. Hur stor denna sträckning blir beror på ett antal faktorer, bl.a. på materialet i detaljen, tjockleken och bockradien.

K-faktorn, kompensationsfaktorn, är en av de materialparametrar som man kan använda sig av i SolidWorks för att få ”rätt” utbredning. K-faktorn är ett förhållande mellan plåtens tjocklek, T, och den neutrala axeln i materialet där det varken råder kompression eller sträckning. K-faktorn ligger någonstans mellan den inre ytan av plåten och halva tjockleken. Men för att ta reda på exakt vart den ligger krävs vissa tester.

 

Här får du ett gratis ex av vår guide BERÄKNA K-FAKTORN

 

Vill ni läsa mer om plåt och SolidWorks så gå gärna in på bloggen och läs våra tidigare inlägg om detta.

https://plmgroup.se/tips-och-tricks-vad-ar-skillnaden-mellan-bend-table-gauge-table/

https://plmgroup.se/gratis-utrakning-av-k-faktor/